Full name
Dorota Filipczak – dr hab. prof. UŁ, profesor w Zakładzie Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się anglojęzyczną literaturą postkolonialną, intertekstem biblijnym i feministyczną filozofią religii. Opublikowała: “The Valley of the Shadow of Death”: Biblical Intertext in Malcolm Lowry’s Fiction (1998–1999); Unheroic Heroines: The Portrayal of Women in the Writings of Margaret Laurence (2007); Is Literature Any Help in Liberating Eve and Mary? [w:] New Topics in Feminist Philosophy of Religion, red. P. S. Anderson (2010). Jest członkiem SPP i redaktor naczelną “Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture”
Surname
Dorota Filipczak – dr hab. prof. UŁ
Forename
profesor w Zakładzie Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się anglojęzyczną literaturą postkolonialną
Roles
other (search)
Address
Contact information
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.