Full name
Mikołaj Szymański – prof. dr hab., Zakład Literatur i Języków Klasycznych, Instytut Filologii Klasycznej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Warszawski, 00-047 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 1. Pełni szereg funkcji: przewodniczący Rady Naukowej IFK, kierownik Zakładu Literatury i Języków Klasycznych oraz redaktor naczelny kwartalnika „Meander”. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół filozofii staroż ytnej (stoicy, Lukrecjusz), komedii greckiej (Arystofanes) oraz neolatynistyki
Surname
Mikołaj Szymański – prof. dr hab.
Forename
Zakład Literatur i Języków Klasycznych
Roles
other (search)
Address
Contact information
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.