Full name
Jacek Brzozowski – profesor zwyczajny w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ. Zajmuje się polską poezją, późną twórczością poetów, edytorstwem tekstów romantycznych. Autor m.in. książek: Muzy w poezji polskiej. Dzieje toposu do przełomu romantycznego (1986), Odczytywanie znaczeń. Studia o poezji Mickiewicza (1997), Odczytywanie romantyków. Szkice i notatki o Mickiewiczu, Malczewskim i Słowackim (2002), Późne wiersze poetów polskich XX wieku. Dwanaście szkiców i komentarzy (2007), Odczytywanie romantyków (2). Dwadzieścia dwa szkice i notatki o Mickiewiczu, Słowackim i Norwidzie (2011), Parerga edytorskie. (Z prac nad tekstami Juliusza Słowackiego) (2013), 11 szkiców o czytaniu wierszy (2013)
Surname
Jacek Brzozowski – profesor zwyczajny w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ. Zajmuje się polską poezją
Forename
późną twórczością poetów
Roles
other (search)
Address
Contact information
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.