Full name
Daria Anna Domarańczyk – absolwentka studiów licencjackich i magisterskich z historii (specjalność regionalna) oraz magisterskich z dziennikarstwa i komunikacji społecznej (specjalność – specjalistyczne odmiany dziennikarstwa) Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie doktorantka na Wydziale Filozoficzno-Historycznym w Instytucie Historii – Katedrze Historii Polski XIX wieku Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie przygotowuje dysertację na temat początków psychologii w Królestwie Polskim w XIX wieku
Surname
Daria Anna Domarańczyk – absolwentka studiów licencjackich i magisterskich z historii (specjalność regionalna) oraz magisterskich z dziennikarstwa i komunikacji społecznej (specjalność – specjalistyczne odmiany dziennikarstwa) Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie doktorantka na Wydziale Filozoficzno-Historycznym w Instytucie Historii – Katedrze Historii Polski XIX wieku Uniwersytetu Łódzkiego
Forename
gdzie przygotowuje dysertację na temat początków psychologii w Królestwie Polskim w XIX wieku
Roles
other (search)
Address
Contact information
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.