Full name
Yvonne Borowski – mgr, Zakład Literatury Greckiej i Kultury Śródziemnomorskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, 90-568 Łódz, ul. Lipowa 81. Prowadzi badania nad dramatem greckim, szczególnie nad komedią staroattycką, a tak e nad mitologią staro źytnych Greków i Rzymian oraz teoriami komizmu. Obecnie pracuje nad dysertacją doktorską pt. Śmiech w dramacie greckim epoki klasycznej
Surname
Yvonne Borowski – mgr
Forename
Zakład Literatury Greckiej i Kultury Śródziemnomorskiej
Roles
other (search)
Address
Contact information
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.