Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 64 | 6 | 716-722

Article title

Krize středního věku?:

Authors

Content

Title variants

EN
Midlife crisis?:

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Příspěvek se zabývá historií a vývojem poznatků souvisejících s tzv. krizí středního věku (KSV). Ve stati jsou představeny hlavní studie, jejichž výsledky koncept krize středního věku podporují, a výzkumy, které přinášejí spíše opačné stanovisko. Přínosem koncepce KSV je ale přinejmenším to, že obrátila pozornost na období celoživotního vývoje, jež bylo výzkumníky spíše opomíjeno.
EN
The contribution deals with the history and development of knowledge related to the socalled midlife crisis. The article presents the main studies, the results of which support the concept of the midlife crisis, and investigations that bring a rather opposite view. The benefit of the midlife crisis concept, however, is at least that it has turned an attention of researchers to a period of lifelong development that has been rather neglected.

Year

Volume

64

Issue

6

Pages

716-722

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.0071285a-7af2-4663-b1fb-21ba36002e71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.