PL EN


2020 | 14 | 1 | 55-69
Article title

SuperAging - společnost a lidé : úvod do problematiky

Content
Title variants
EN
Superaging - societies and individuals : introduction
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
V posledních letech se můžeme v gerontologické literatuře setkat s novými termíny reflektujícím jevy nové či nově sledované. Mezi tyto termíny patří tzv. „SuperAging“. Tato stať seznamuje čtenáře s obsahem termínu ve dvou hlavních souvislostech: 1) v rámci společnosti – sociologie a demografie, 2) v rámci neuropsychologie a kognitivního stárnutí jedinců. Cílem je rozšířit tyto pojmy a jejich obsah mezi českou psychologickou­ obec.
EN
Novel terms have been introduced in gerontology, reflecting new or newly observed phenomena. „SuperAging“ is one of those terms. This text introduces its content to the readers in the main areas of interest: 1) societal view of sociology and demography, 2) neuropsychology and cognitive ageing of individuals. Our goal is to make the aspects of SuperAgeing familiar to Czech psychologists.
Year
Volume
14
Issue
1
Pages
55-69
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • ---
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.025f062f-4a4f-4915-87af-a39d44573075
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.