Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 14 | 1 | 55-69

Article title

SuperAging - společnost a lidé : úvod do problematiky

Content

Title variants

EN
Superaging - societies and individuals : introduction

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
V posledních letech se můžeme v gerontologické literatuře setkat s novými termíny reflektujícím jevy nové či nově sledované. Mezi tyto termíny patří tzv. „SuperAging“. Tato stať seznamuje čtenáře s obsahem termínu ve dvou hlavních souvislostech: 1) v rámci společnosti – sociologie a demografie, 2) v rámci neuropsychologie a kognitivního stárnutí jedinců. Cílem je rozšířit tyto pojmy a jejich obsah mezi českou psychologickou­ obec.
EN
Novel terms have been introduced in gerontology, reflecting new or newly observed phenomena. „SuperAging“ is one of those terms. This text introduces its content to the readers in the main areas of interest: 1) societal view of sociology and demography, 2) neuropsychology and cognitive ageing of individuals. Our goal is to make the aspects of SuperAgeing familiar to Czech psychologists.

Year

Volume

14

Issue

1

Pages

55-69

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • ---
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.025f062f-4a4f-4915-87af-a39d44573075
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.