Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 24 | 1 | 147-187

Article title

Od smutného Pierota k pyšnému vezírovi aneb Honzlovy České písně kramářské

Authors

Content

Title variants

EN
From a sad Pierrot to a proud vizier: Honzl's Czech Broadside Ballads

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Na začátku 40. let 20. století usiloval Jindřich Honzl o scénické zpracování lidového umění; dramatizoval a režijně upravil mnohé folklorní žánry, jako např. lidové písně, balady, dětská říkadla a hry. V souvislosti s Honzlovým zájmem o folklor má jedinečný význam pásmo České písně kramářské (1941), neboť – přesto že mělo být prvním – zůstalo jediným realizovaným Honzlovým představením z této oblasti. Tato studie vychází z archivních materiálů, na jejichž základě autorka rekonstruuje tuto Honzlovu divadelní montáž a odhaluje, že obraz inscenace prezentovaný v odborné literatuře se v mnoha aspektech liší od původní podoby. Studie představuje Honzlův inovativní přístup ke kramářské písni (z hlediska výběru témat, písňové formy a inscenační praxe), jehož prostřednictvím se snažil upozornit na estetické kvality a sociální aspekt tohoto žánru, poukázat na paralely s moderním uměním a společenskou/politickou situací 40. let.
EN
At the beginning of the 1940s, Jindřich Honzl inclined to Czech traditional folklore, such as popular songs, poetry, plays, theatre, children's games etc. These were intended for the Theatre for 99 (Divadélko pro 99), which he ran between the years 1939 and 1941. One of Honzl's most successful productions and, in fact, the only one that he staged from the area of folklore, was his dramatic montage Czech Broadside Ballads (České písně kramářské, 1941). In this montage, Honzl endeavored to change the common view of the broadside ballad as a clichéd, lowbrow artistic form, and to reveal its potential for contemporary art (theatre) as well as society. Based on (recently discovered) archival materials, this study reconstructs Honzl's 1941 production of Broadside Ballads, and reveals that the image of the production presented in scholarly literature for decades is rooted in a book version of Czech Broadside Ballads from the 1960s, which does not faithfully reflect the original production. The study explores Honzl's innovative approach to the genre of the broadside ballad in terms of the selection of themes (ranging from sacral to profane, from intimate to social, etc.); forms (lyric, epic, ballad); and staging practice, including montage, projections, puppet, and folk theatre; as well as the use of light and colours, motifs/leitmotifs, and metaphorical political allusions.

Contributors

  • Theatralia, redakce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra divadelních studií, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.029c92c9-9a82-4e05-93bf-48df11c47807
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.