Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 8 | 111-125

Article title

THE INDIRECT COUNSELING - DEFINITION AND THE INITIAL RESEARCH

Title variants

PL
Poradnictwo zapośredniczone – rozważania definicyjne i pierwsze próby badawcze

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The authoress tries to definite the indirect counseling, and present the results of initial research. The literature describes two ways of defining the indirectness - in its narrow and wide meanings. In the first, indirectness is a medium; it is a transmitter of certain information. In a latter, indirectness refers to socially constructed strategies of communicating with the world not directly accessible. She built a definition of the indirect counseling on the basis of the above distinction. Thus, the indirect counseling in a narrow meaning denotes advising through different kind of mass media communication instruments. The indirect counseling in a wide sense is not advising by media, but generating certain situations. It is hidden counseling not verbalized directly through guidelines, hints and intentions. She presents the initial research attempts on this kind of counseling. These attempts were prepared by the students from her seminar group. They analyzed the indirect counseling in Internet, and distinguished and described the following elements: counselor, client, means and methods, actions and results of advisory situations. The presented example proved that counseling can be analyzed and described in many different ways and in many areas.

Year

Volume

8

Pages

111-125

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • D. Pekal-Zielinska, Uniwersytet Zielonogórski, Wydzial Nauk Pedagogicznych i Spolecznych, Zaklad Pedagogiki Spolecznej, ul. Energetyków 2, 65-001 Zielona Góra, Poland

References

 • Baudrillard J., Simulacra and Simulation, Ann Arbor, 1981.
 • Brzeziński J., Kowalik S., Rozmowa psychologiczna, [w]: Społeczna psychologia kliniczna, red. H. Sęk, Warszawa 1991.
 • Casetti F., Odin R., Od paleo- do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki. [w:] Po kinie…? Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, red. A Gwoźdź, Kraków 1994.
 • Cwalina W., Interakcje paraspołeczne między widzami a osobami prowadzącymi programy telewizyjne, [w:] Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, red. P. Francuz, Lublin 1999.
 • Enright J., Pomaganie bez oporu, [w]: ABC pomagania, red. J. Santorski, Warszawa 1993.
 • Hegel G.W.F., Encyklopedia nauk filozoficznych, §12, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1990.
 • Jakubowski W., Edukacja i kultura popularna, Kraków 2001.
 • Kargulowa A., Media w poradoznawczym dyskursie, „Pedagogika Mediów” 2005, nr 1.
 • Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Warszawa 2004.
 • Kozielecki J., Rozwiązywanie problemów, Warszawa 1969.
 • Melosik Z., Mass media, edukacja i przemiany kultury współczesnej, [w:] Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Toruń 2002.
 • Strinatti D., Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998.
 • Szkudlarek T., Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Kraków 1999.
 • Zielińska-Pękał D., Podtrzymywanie strategii interakcji paraspołecznej w triadzie: telewizja – Świat Seriali – telewidz, [w:] Dyskursy Młodych Andragogów 7, red. J. Kargul i M. Olejarz, Zielona Góra 2006.
 • Zielińska-Pękał D., Telewizyjny talk-show jako sytuacja poradnicza, [w:] Dyskursy Młodych Andragogów 4, red. J. Kargul, Zielona Góra 2003.
 • Zierkiewicz E., Poradnik – oferta wirtualnej pomocy?, Kraków 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
07PLAAAA02835764

YADDA identifier

bwmeta1.element.029d6f14-9471-38c8-a078-b3ddb205e900
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.