PL EN


2017 | 61 | 2 | 156-168
Article title

Význam rodiny v procesu akulturace

Content
Title variants
EN
The importance of family in acculturation proces
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
O akulturaci se často mluví jako o zvládání náročné sitauce, kterou provází tzv. akulturační stres, jejž zažívá jedinec při změně kulturního prostředí. V takovýchto případech roste význam osobních vztahů a sociálních sítí. Pro lepší uchopení psychologických procesů, které se odehrávají na pozadí akulturace, je třeba se zaměřit na oblast rodiny. Rodina spoluvytváří podmínky, za jakých proces akulturace probíhá, a stejně tak je i předmětem samotné akulturace a součástí procesu jako aktivní článek. Do akulturace rodina vstupuje za specifických podmínek, reaguje na nově vznikající potřeby a požadavky, volí si akulturační strategii a v reakci na dynamiku vztahů mezi jednotlivými členy v průběhu procesu prochází změnou.
EN
Acculturation is often addressed as a challenging situation accompanied by acculturation stress, which an individual experiences when relocating to a different cultural environment. In such a situation, the importance of personal relationships and social networks increases. To better understand the psychological aspects of acculturation, it is needed to aim at the concept of family. Based on a critical review of current research, a new family acculturation model is presented. A family defines the context, in which acculturation takes place, whereas it is the subject to accculturation and experiences the process as an actor at the same time. A family attends the acculturation in a particular set up, reacts to newly emerging needs and requierements, chooses an acculturation strategy, and changes in reaction to the relationship dynamics of family members.
Year
Volume
61
Issue
2
Pages
156-168
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.02c94175-11cd-4bcf-b28f-6f5076274f5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.