Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2011 | 1(3) | 155-165

Article title

Wszystko gra! Gry miejskie w przestrzeni Warszawy

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
URBAN GAMES IN WARSAW

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Urban games: what are they? What is their essence? Who organizes them and why? Who plays and why? In my article I present and analyze the phenomenon of urban games that have taken place in Warsaw. The possible functions and aims of urban games may lead to them being used by many kinds of institutions, NGOs or private companies. Thanks to this, urban games have significantly increased in popularity during the last few years. In accordance with the function-related form of urban games, I have categorized them into fan games, educational games and commercial games.

Journal

Year

Issue

Pages

155-165

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Olga Nowakowska, Uniwersytet Warszawski, Wydzial Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Zurawia 4, 00-503 Warszawa, Poland

References

 • Bielecki, K. (2008). Miasto to gra. Warszawa: nakład własny.
 • Brzezińska, A. (19 czerwca 2009). Igranie z bezpieczeństwem. Życie Warszawy. Online: <http://www.zw.com.pl/artykul/373911.html>.
 • Caillois, R. (1997). Gry i ludzie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
 • Czetwertyńska, A., Grubek, K. (red.). (2009). Warszawskie Gry literackie. Warszawa: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Online: <http://www.ceo.org.pl/portal/b_lapr_gry_literackie_doc?docId=53616>.
 • Gadamer, H. (1993). Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej (tłum. B. Baran). Kraków: Inter Esse.
 • Hajdukiewicz, M., Naruszewicz, Z., Szopowska, Z. (red.). (2008). Ślady przeszłości – gry terenowe po Warszawie. Warszawa: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Online: <www.ceo.org.pl/binary/file.action?id=79191>.
 • Huizinga, J. (1985). Homo Ludens. Zabawa jako źródło kultury (tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza). Warszawa: Czytelnik.
 • Jabłońska, N. (2009). „Polityka przechadzki”. Konstruowanie i doświadczanie przestrzeni miejskiej warszawskiej Pragi. Konteksty, 1-2, 226-235.
 • Mańkowski, R., Martynkin, A. (1978). Gry i ćwiczenia terenowe. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
 • Schlögel, K. (2009). W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji o geopolityce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Surdyk, A. (2008). Edukacyjna funkcja gier w dobie „cywilizacji zabawy”. Homo Communicativus, 3(5). Online: <http://www.hc.amu.edu.pl/numery/5/surdyk2.pdf>.
 • Tuan, Yi-Fu. (1987) Przestrzeń i miejsce, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Urry, J.,(2005). Spojrzenie turystyczne. Kultura popularna, 1, 57-68.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA101213

YADDA identifier

bwmeta1.element.044cdfc7-a812-3624-a9c4-67fe29ef26e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.