Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 36 | 1 | 23-36

Article title

Młodzi dorośli wobec własnej przyszłości

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Young Adults Facing their Future

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article presents the results of research carried out among a group of young adults from foster families and their peers from natural families. The main focus of the research was comparing the factors influencing young people's adaptation. Both groups of young adults, from foster families as well as from natural ones, were compared in relation to creating own aims and own paths of development. The changes in the sphere of the evaluation of future events among young adults from foster families are of major importance for social optimization of their life. The result of the research may bear great significance for social prevention, according to which new ways of optimizing the developmental path for people threatened by social exclusion are searched for. At the same time it may also facilitate searching for and defining the best ways of changing young adults' temporal perspective.

Journal

Year

Volume

36

Issue

1

Pages

23-36

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Marzanna Farnicka, Wydzial Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogorski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Gora, Poland

References

 • Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Bene E., Anthony J. (1993), adaptacja polska A. Frydrychowicz, Test stosunków rodzinnych, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.
 • Boszkiewicz H. (1997), Rzetelność i trafność w nieklasycznych modelach testów (studium metodologiczne). Niepublikowana praca magisterska, Wydział Pedagogiki i Psychologii WSP, Bydgoszcz.
 • Drwal R. L. (1987), Inwentarz samowiedzy, [w:] red. R. L. Drwal, Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UMSC, Lublin.
 • Farnicka M. (2010), Nowe pokolenie – nowy priorytet w rozwoju społecznym. Psychologia Rozwojowa (w druku).
 • Gurba E. (2000), Wczesna dorosłość, [w:] red. B. Harwas-Napierała, J. Trem-pała, Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Kowalik S. (2002), Rozwój społeczny, [w:] red. B. Harwas-Napierala, J. Trem-pała, Psychologia rozwoju człowieka, t. 3, PWN, Warszawa.
 • Levinson P. J. (1978), The seasons of a man’s life, Knopf, New York.
 • Liberska H. (2004), Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Nosal Cz., Balcar B. (2004), Czas psychologiczny: wymiary, struktura konsekwencje, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.
 • Obuchowski K. (1993), Człowiek intencjonalny, PWN, Warszawa.
 • Obuchowski K. (2000), Galaktyka potrzeb, Zysk i S–ka, Poznań.
 • Pervin L. A. (2002), Psychologia osobowości, GWP, Gdańsk.
 • Peeters G., Hendrick A. (1998), Alternative cognitive programs underlying self-other and other-other comparisons. International Reviev of Social Psy-chology, nr 11.
 • Pospiszyl K. (2007), Psychopatia, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa.
 • Radochoński M (2009), Psychopatologia życia emocjonalnego dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Rostowska T. (1995), Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów osobowości, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Tomaszewski T. (1984), Ślady i wzorce, WSiP, Warszawa.
 • Trempała J. (2000), Modele rozwoju psychicznego czas i zmiana, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.
 • Trommsdorf G. (1994), Future time perspective and control orientation: so-cial conditions and consequences, [w:] red. Z. Zaleski, Psychology of Future Orientation, Towarzystwo Naukowe KUL Lublin.
 • Tyszkowa M. (1985), Rola rodziny w kształtowaniu się wyobrażeń o własnej przyszłości i aspiracji życiowych dzieci i młodzieży, [w:] red. M. Tyszkowa, Rozwój dziecka w rodzinie i poza rodziną, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Tyszkowa M. (1988), Rozwój psychiczny jednostki jako proces strukturacji i re-strukturacji doświadczenia, [w:] red. M. Tyszkowa, Rozwój człowieka w ciągu życia, PWN, Warszawa.
 • Tyszkowa M. (1993), Wyobrażenia młodzieży na temat własnych perspektyw życiowych a zmiany społeczno–gospodarcze w Polsce. Kolokwia Psychologiczne, nr 2.
 • Ziemska M. (1975), Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA09872

YADDA identifier

bwmeta1.element.0554c3d5-778e-3d06-a36f-b0a1594c1a15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.