PL EN


2011 | 3-4(80-81) | 117-126
Article title

Efektywnosc zarzadzania zasobami ludzkimi w placówkach edukacyjnych

Content
Title variants
EN
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT EFFICIENCY IN EDUCATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie zasobami ludzkimi jest procesem, któremu podlegają wszystkie organizacje. Coraz większą świadomość ze znaczenia sprawnego i efektywnego procesu zzl przejawiają także osoby zarządzające organizacjami użyteczności publicznej, do których zalicza się szkoła. Celem opracowania jest przedstawienie i ocena wybranych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w placówkach edukacyjnych po roku 1989 z perspektywy realizacji ich efektywności, jako przykładu funkcjonowania organizacji publicznej.
EN
Human resource management is a process to which all organizations are subject. There is an increasing awareness of the importance of an efficient and effective HRM process exhibited among the managers of public organizations, including schools. The aim of this paper is to present and evaluate selected elements of human resource management in educational institutions after 1989 in terms of their effectiveness as an example of the operation of a public organization.
Year
Issue
Pages
117-126
Physical description
Document type
COMMUNICATION
Dates
published
2011-06-15
Contributors
 • University of Lodz, Łódź, Poland
 • Izabela Bednarska-Wnuk, University of Lodz, Lódz, Poland
References
 • Austen A., Frączkiewicz-Wronka A., Majowska M. (2008), Odpływ profesjonalistów medycznych – postulowane narzędzia jego ograniczenia, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2.
 • Bednarska-Wnuk I. (2009), Zarządzanie kompetencjami jako czynnik sukcesu w pracy menedżera oświaty, [w:] Sukces organizacji. Istota, pomiar, uwarunkowania, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, tom 1/2, Sopot.
 • Golnau W., Kalinowski M., Litwan J. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Cedetu, Wydawnictwo Fachowe, Warszawa.
 • Jeżowski A. (2006), Ekonomika oświaty, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2008), Autonomia szkół w Europie strategie i działania, Warszawa, [http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/090PL.pdf ].
 • Kosiarz A. (2010) Wynagrodzenie nauczycieli oraz zajęcia i zadania realizowane przez nauczycieli w ramach obowiązującego czasu pracy, [http://www.abc.com.pl/problem/2477/6 ], 21.2.2011.
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski” 2010, [http://www.stat.gov.pl].
 • Naper L. R. (2010), Teacher hiring practices and educational efficiency, „Economics of Education Review”, vol. 29, zeszyt 4.
 • Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, [http://www.stat.gov.pl].
 • Piwowar-Sulej K. (2009), Zarządzanie personelem nauczycielskim, Wydawnictwo Wolters Kluwer Warszawa.
 • Player D. (2009), Monetary returns to academic ability in the public teacher labor market, „Economics of Education Review”, vol. 28, zeszyt 2.
 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie. Procesy. Metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Zahorska M. (1999), Hipoteza cudu nad Wisłą: modernizacja bez edukacji?, „Polityka Społeczna”, nr 7.
 • Znowelizowana Karta Nauczyciela po zmianach z 19 listopada 2009 roku.
 • Znowelizowana ustawa o systemie oświaty po zmianach z 5 sierpnia 2010 roku.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA095820
YADDA identifier
bwmeta1.element.0574abba-d055-369b-86b6-733c1f83634d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.