PL EN


2018 | 15 | 2 | 293-312
Article title

Komparace jako prostředek zvědečtění dějepisectví?

Authors
Content
Title variants
EN
Comparative approach as a way of making historiography more scientific?
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
When implemented as part of an ‘analytic approach’, comparative methods can help make historiography more scientific. They can counterbalance the current emphasis on narrativity of historiography. Miroslav Hroch’s studies make valuable contribution to this subject. One should, however, carefully consider a number of questions: Are the analogies we ‘found’ by comparing various processes and situations really ontic in their nature or are they rather just concepts in the sense of ideal types we ourselves project onto the realities studied? Or are they perhaps just plots we use as instruments to help us select phenomena to follow? It also remains to be seen whether some processes of sociocultural change happen analogically because they share the same autonomous internal dynamics or because their actors intentionally and consciously imitate one another. Hroch uses a comparative approach also to consider possibilities and alternatives of development. Alternatives are the subject of ‘contrafactual analysis’, which is an approach to which Hroch is rather sceptical. I do not share his scepticism, at least not in full.
CS
Komparativní metody, jsou-li v modu „analytického přístupu“, mohou přispívat ke scientifikaci historiografie. Jsou totiž protiváhou dnešního důrazu na narativitu dějepisectví. V tomto bodě jsou velmi přínosné studie Miroslava Hrocha. Nutno však obezřetně zvažovat, zda jsou analogie, které jsme „nalezli“, komparací různých strukturovaných situací a procesů, opravdu „ontické povahy“, nebo zda jsou zčásti námi samotnými do studované skutečnosti projektovány pojmy (ideálními typy) či zápletkami, které jsme použili jako nástrojů selekce sledovaných jevů. Otázkou také je, zda určité procesy sociokulturní změny probíhají analogicky proto, že mají shodnou vnitřní autonomní dynamiku, nebo proto, že jejich aktéři se vědomě a záměrně napodobují. Hroch komparací zvažuje i možnosti a alternativy vývoje. Alternativy jsou předmětem „kontrafaktuální analýzy“. K té je ale Hroch značně skeptický. Jeho skepsi však v takové míře nesdílím. Kontrafaktuální analýza, byť nikdy nemůže být jednoznačná, vede mnohdy k lepšímu porozumění dějinných situacím a procesům ve smyslu Weberova pojmu „šance“.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
2
Pages
293-312
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.059a7654-24b1-40f1-9d76-221217e53961
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.