Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 36 | 1 | 51-60

Article title

Edukacja do tolerancji dla „inności” postulowanym atrybutem przygotowania młodzieży. Między teorią a praktyką

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Disability as Otherness from the Perspective of an Adolescent

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The way the modern world goes gives rise to the necessity of changes in the education system. We cease to be a homogeneous society and allow diversity and difference in many aspects of our life. Disabled individuals and their position in various life structures constitute elements of the puzzle called otherness. School makes a perfect place to start educational jobs which involve promoting acceptance and tolerance towards others. Educators deal with those aspects of their work which lead to evoking proper behavior and the right attitude towards disabled people. One vital step ahead in making children aware of the problem is to open their eyes to the hierarchy of values.

Journal

Year

Volume

36

Issue

1

Pages

51-60

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Iwona Rudek, Wydzial Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogorski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Gora, Poland

References

 • Chrzanowska I., Wokół pojęcia Inny, [w:] Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu, red. B. Jachimczak, B. Olszewska, D. Podgórska-Jachnik, Łódź 2007.
 • Cichocki A., Szkoła w wymiarze instytucjonalnym, [w:] Nauczyciel i uczniowie w dyskursie edukacyjnym, red. G. Koć-Seniuch, A. Cichocki, Trans Humana, Białystok 2000.
 • Czerepaniak-Walczak M., Świadomość podmiotów edukacji gimnazjalnej - perspektywa pedagogiczna, Szczecin 2002.
 • Gajdzica Z., O Innym w perspektywie pedagogiki specjalnej i edukacji wielo- i międzykulturowej, [w:] Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu - wyzwania praktyki, red. I. Chrzanowska, B. Jachimczak, Łódź 2008.
 • Gawęcka M., „Inność” jako wynik relacji wiktymologicznych w rodzinie, [w:] Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu, red. B. Jachimczak, B. Olszewska, D. Podgórska-Jachnik, Łódź 2007.
 • Karpińska A. (red.), Edukacja w dialogu i reformie, Trans Humana, Białystok 2002.
 • Karpińska A., Kreatorzy edukacyjnego dialogu, Trans Humana, Białystok 2002.
 • Kosyrz Z., Nauczyciel a tolerancja, [w:] Pedagogiczne aspekty Paktów Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka: założenia a rzeczywistość, red. M. Jakowicka, K. Stech, Wydawnictwo WSP, Zielona Góra 2000, s. 90-110.
 • Mastalski J., Samotność globalnego nastolatka, WN PAT, Kraków 2007.
 • Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, PZWS, Warszawa 1970.
 • Pilch T., Polska nietolerancja, [w:] Tolerancja, red. B. Karolczak-Biernacka, Wydawnictwo IBE, Warszawa 1992.
 • Pospiszyl K., Psychologiczna analiza wadliwych postaw społecznych młodzieży, PWN, Warszawa 1973.
 • Przecławska A., Reinterpretacja środowiska wychowawczego jako jedna z przesłanek programu kształcenia nauczycieli, [w:] Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata, red. A. Siemak-Tylikowska, H. Kwiatkowska, S. M. Kwiatkowski, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.
 • Rudek I., Od niechęci do akceptacji. O wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 • Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1999; B. Dunaj (red.), Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.
 • Szkudlarek T., Dialektyka Innego i postkolonialna tożsamość, [w:] Edukacja a tożsamość etniczna, red. M. M. Urlińska, UMK, Toruń 1995.
 • Środa M., O szacunku dla odmienności, „Wiedza i Życie” 1995, nr 7.
 • Żyta A., Inny (lepszy, gorszy, różny. . . ?) - Poczucie inności u osób z niepełnosprawnością i członków ich rodzin, [w:] Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu, red. B. Jachimczak, B. Olszewska, D. Podgórska-Jachnik, Łódź 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA09874

YADDA identifier

bwmeta1.element.05f96b45-4818-3bf8-a155-8ad59b6b2944
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.