Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 78 | 3 | 322-332

Article title

SENIORS AS INFORMATION USERS (Seniorzy jako odbiorcy informacji)

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The author shows seniors as information users, pointing to the advanced age as a development rather than a regression stage in the human life. Information needs of seniors are presented together with their reading interests and active use of information and computer technologies. The importance of seniors' involvement in the social and cultural life of the communities is stressed and the significance of the libraries in this respect is pointed to. The author describes activities introduced by libraries to encourage seniors' creativity and sharing of their intellectual capital, underestimated and not used properly in Poland. Finally, factors and reasons for the insufficient use of seniors' potential are listed and the reception of seniors by the society is discussed.

Year

Volume

78

Issue

3

Pages

322-332

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Monika Kosowiec-Placek, Szkola nr 7 w Warszawie, Warszawa, Poland

References

 • Borecka, Irena (2007). Uczestnictwo seniorów w kulturze. Poradnik Bibliotekarza, nr 1, s. 3-6.
 • Czy seniorzy są potrzebni? Opinie Polaków [online]. [dostęp 4 maja 2010]. Dostępny
 w World Wide Web: <http://www.zycie.senior.pl/ 147,0,Czy-seniorzy-sa-potrzebni-Opinie-
Polakow,7535.htm>.
 • Dettlaff-Lubiejewska, Katarzyna (2008). Rola biblioteki w edukacji czytelniczej osób starszych. "Poradnik Bibliotekarza", nr 6, s. 3-7.
 • Dobrowolska, Mirosława (2008). Działania aktywizujące seniorów na przykładzie bibliotek
 publicznych na warszawskiej Ochocie. "Poradnik Bibliotekarza", nr 1, s. 10-14.
 • Raport o Kapitale Intelektualnym Polski [online]. [ dostęp 27 marca 2010]. Dostępny w World 
Wide Web: <http://www.innowacyjnosc.gpw.pl/kip/>.
 • Straus, Grażyna; Wolff, Katarzyna; Wierny, Sebastian (2008). Czytanie, kupowanie, surfowa
nie. Warszawa: Wydaw. BN.
 • Szmigielska, Barbara, red. (2008). Całe życie w sieci. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiel
lońskiego.
 • Tarnowska, Beata (2009). Międzybiblioteczna Komisja do Spraw Seniorów. Biblioteka dla
 Seniorów, nr 2 s. 4-5. "Poradnik Bibliotekarza", nr 12.
 • Tarnowska, Beata (2009). Oferta spotkań klubowych dla seniorów w DBP we Wrocławiu.
 Biblioteka dla Seniorów nr 2, s. 5-6. "Poradnik Bibliotekarza", nr 12.
 • Tomczyk, Łukasz (2008). Polski Seniora społeczeństwo informacyjne. "Poradnik Bibliotekarza", 
nr 1, s. 14-15.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA089617

YADDA identifier

bwmeta1.element.06c729a6-7344-3aa9-8c2f-3c8624613a29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.