Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 2 | 3 | 41-53

Article title

Kriminalistická rekognícia

Content

Title variants

EN
Forensic recognition

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Podstatou rekognície ako jednej z foriem kriminalistickej identifikácie je znovupoznávanie, ktoré sa môže uskutočniť iba vtedy, pokiaľ vo vedomí človeka existuje pamäťová stopa, ktorá sa vzťahuje k určitej kriminalisticky relevantnej udalosti. Obraz zafixovaný v pamäťovej stope si znovupoznávajúca osoba vybaví v priebehu rekognície vo forme predstavy, ktorú porovnáva s odrazom (momentálnym vnímaním) predvádzaného (ukazovaného) objektu vo svojom vedomí. Príspevok sa zaoberá základným vymedzením, podstatou, významom ako aj subjektmi rekognície, pričom konkrétnejšie sa zapodieva zvláštnosťami jej jednotlivých druhov. Ďalšia časť článku podrobnejšie rozoberá jednotlivé faktory, ktoré ovplyvňujú presnosť pamäte očitého svedka, vrátane rekognície a sú rozdelené na tie, ktoré môžu, a na tie, ktoré nemôžu kontrolovať orgány činné v trestnom konaní.
EN
Recognition of human individuals plays a major role in forensic identification. It occurs only if person's mind contains a memory trace which relates to a relevant event. The person creates an image in their mind from their memory trace while they compare it to their current reflection (representation) of the observed object. This article explains definition and meaning of recognition, participants' role, and discusses various categories and their characteristic attributes in recognition. The content then moves to the factors which influence eyewitness's memory accuracy including recognition and distinguishes between the factors law enforcement can and cannot affect.

Year

Volume

2

Issue

3

Pages

41-53

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.0705d2c9-3b9e-4621-9d70-b2236b71e643
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.