Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 3(202) | 73-94

Article title

Profilaktyka zdrowotna: interpretacje, definicje sytuacji, racjonalności (przypadek profilaktyki ginekologicznej kobiet)

Content

Title variants

EN
HEALTH PREVENTION: INTERPRETATIONS, DEFINITIONS, RATIONALITIES (THE CASE OF GYNECOLOGICAL PREVENTION)

Languages of publication

PL

Abstracts

Polska należy do krajów o najwyższej w Europie umieralności kobiet z powodu raka szyjki macicy, postaci nowotworu, który jest w pełni wyleczalny, jeżeli odpowiednio wcześnie wykryty. Dzieje się tak mimo szeroko zakrojonych, masowych akcji kierowanych do kobiet, zachęcających je do badań profilaktycznych. Dlaczego więc kobiety docierają do lekarzy tak późno? Gdzie leży przyczyna ich niechęci do zapobiegania chorobie zagrażającej życiu? Artykuł próbuje odpowiedzieć na te pytania, poszukując przyczyn wśród czynników strukturalnych i społeczno-kulturowych, wyznaczających stosunek kobiet do zdrowia i choroby. Przedstawione wyniki badań dotyczą profilaktyki ginekologicznej kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym.
EN
Poland belongs to European countries characterized by the highest mortality of women caused by cervical cancer - a neoplasm that is fully curable if detected early enough. It happens so despite of several, broadly designed prevention actions addressed to women, encouraging them to participate in preventive screenings. Therefore, the question arises: why do women contact the doctors so late? What is the cause of their reluctance to prevention of the life-threatening disease? The article tries to address these questions looking for the answer among structural and socio-cultural variables influencing women's approach to health and disease. The research results under discussion concern the problems of gynecological prevention among women threatened with social exclusion.

Year

Issue

Pages

73-94

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Antonina Ostrowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Swiat 72, 00-330 Warszawa, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA098122

YADDA identifier

bwmeta1.element.07d71241-f5ff-3f31-a809-313e2a64f97f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.