PL EN


2020 | 10 | 1 | 53-58
Article title

Poskytovatelé zdravotních služeb a agresivita jejich pacientů:

Content
Title variants
EN
Healthcare providers and their patients aggression:
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Článek se zaměřuje na problematiku ukončení péče o agresivního pacienta ze strany poskytovatele zdravotních služeb. V článku jsou obecně vymezeny podmínky, za nichž může poskytovatel ukončit péči o pacienta bez jeho souhlasu, a následně je podrobněji rozebrán důvod ukončení péče spočívající v nedodržování vnitřního řádu zdravotnického zařízení agresivním pacientem.
EN
The article focuses on terminating an aggressive patient from care by a healthcare provider. The article generally defines the conditions under which a provider may terminate a patient from care without his consent. After the general part the article discusses the reason for termination care consisting in non-compliance with the internal rules of the medical facility by an aggressive patient.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.0931aff6-275c-4815-b9b0-3c469c508a51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.