PL EN


2016 | 64 | 2 | 167-203
Article title

Koncept romantického časopisu : Periodika Krok a Časopis českého Musea z perspektivy středoevropského časopisectví

Content
Title variants
EN
The concept of the Romantic journal : Krok and Časopis českého Musea from the standpoint of Central European journal publication
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Na přelomu 18. a 19. století byl v okruhu německé rané romantiky rozvinut specifický koncept časopisu jako univerzální encyklopedie slučující oblast umění a vědy. Studie sleduje působnost tohoto konceptu a jeho variant ve středoevropském a českém kontextu, kde se prosazuje zejména v případě Časopisu českého Musea a Kroku. Tato česká periodika splňují základní charakteristiky daného typu časopisu: jejich založení je chápáno jako kulturně a národně reprezentativní akt, jejich produkce se vyznačuje typickým napětím mezi uměleckou a vědeckou složkou a především se stávají podstatnými distributory různých podob romantického diskurzu.
EN
In the late 18th and early 19th century a particular conception of the journal emerged within early Romantic German circles as a universal encyclopedia bringing together both art and sciences. This study follows the influence of this idea and its variants within the Central European and Czech context, where it gained ground, particularly in the case of Časopis českého Musea and Krok. These Czech periodicals had the basic characteristics of this kind of journal: their establishment is understood to be a culturally and nationally representative act, and their production is characterized by typical tension between the artistic and scientific elements. Above all they became important distributors of various forms of Romantic discourse.
Year
Volume
64
Issue
2
Pages
167-203
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.093d57e1-e5df-4cf2-900e-b09ea6b9b264
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.