Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2011 | 1(3) | 199-214

Article title

Aktywność towarzystw naukowych w internecie na przykladzie PTBG. Podsumowanie siedmiu lat bytności towarzystwa w sieci

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
THE ACTIVITIES OF ACADEMIC ASSOCIATIONS ON THE INTERNET BASED ON THE EXAMPLE OF PTBG. A SUMMARY OF SEVEN YEARS OF THE EXISTENCE OF THE ASSOCIATION ON THE NET

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the age of the internet an incomparably greater number of possibilities for activity, self-promotion, publishing and development than used to exist even a decade ago has opened in front of academic associations. However, for young, developing academic societies not connected directly with institutions which can supply constant financial aid, even such widely available forms of media activity may be quite a challenge. The aim of the article is to depict - based on the example of the Polskie Towarzystwo Badania Gier (Games Research Association of Poland) - the possibilities of functioning for academic associations on the internet and hardships which sometimes have to be faced.

Journal

Year

Issue

Pages

199-214

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Augustyn Surdyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzial Neofilologii, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Pracownia Badan Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 198, 61-485 Poznan, Poland

References

 • Drews, M. (2007). Gry komputerowe w walce z analfabetyzmem funkcjonalnym i informacyjnym – darmowe programy do tworzenia gier i możliwość wykorzystania ich w edukacji na przykładzie programu Adventure Maker. Niepublikowana praca licencjacka napisana w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu (obecnie Dolnośląska Szkoła Wyższa). Online: <http://project2.art.pl/magritte/praca.pdf>.
 • Game Studies, Wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Game_studies>.
 • Homo Communicativus,
 • Homo Ludens, <http://ptbg.org.pl/HomoLudens/>.
 • Innotech, <http://www.innotech.pl>.
 • Kulczycki, E. (2008). Sytuacja naukowych periodyków elektronicznych na przykładzie czasopisma „Homo Communicativus”. Homo Communicativus, 5, 19-24. Online: <http://www.hc.amu.edu.pl/numery/5/kulczycki.pdf>.
 • Kultura i Historia, <http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/czasopismo>.
 • Kulturotwórcza funkcja gier, .
 • Kulturotwórcza funkcja gier 2005, .
 • Kulturotwórcza funkcja gier 2006, .
 • Kulturotwórcza funkcja gier 2007, .
 • Kulturotwórcza funkcja gier 2008, .
 • Kulturotwórcza funkcja gier 2009, .
 • Kulturotwórcza funkcja gier 2010, .
 • Ludologia, Wiedza i Edukacja, <http://wiedzaiedukacja.eu/archives/86>.
 • Ludologia, Wikipedia, <http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludologia>.
 • Magritte, <http://project2.art.pl/magritte/>.
 • Nauka-polska, <http://nauka-polska.pl>.
 • Okoń, W. (2007). Nowy słownik pedagogiczny (wyd. X). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Polskie Towarzystwo Badania Gier, .
 • Polskie Towarzystwo Badania Gier, Facebook, <http://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Badania-Gier-Games-Research-Association-of-Poland/115224821873603?v=wall>.
 • Polskie Towarzystwo Badania Gier, Nauka-polska, <http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/opisInstytucji?rtype=opis&objectId=28374&lang=pl>.
 • Polskie Towarzystwo Badania Gier, Wikipedia, <http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Badania_Gier>.
 • Surdyk, A. (2007). Charakter i cele Polskiego Towarzystwa Badania Gier oraz perspektywy badań nad grami w Polsce. W: A. Surdyk, J. Szeja (red.), Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał (tom II, s. 7-14). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Surdyk, A. (red.). (2007). Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał (tom I). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Surdyk, A. (2008). Edukacyjna funkcja gier w dobie „cywilizacji zabawy”. Homo Communicativus, 5, 27-45. Online: <http://www.hc.amu.edu.pl/numery/5/surdyk2.pdf>.
 • Surdyk, A., Szeja, J. (red.). (2007). Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał (tom II). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Surdyk, A., Szeja, J. (red.). (2008a). Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym. Homo Communicativus, 4. Online: <http://www.hc.amu.edu.pl/numery/4/42008.html>.
 • Surdyk, A., Szeja, J. (red.). (2008b). Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym. Homo Communicativus, 5. Online: <http://www.hc.amu.edu.pl/numery/5/52008.html>.
 • Szeja, J. (2010). Szlachecka i szlachetna. Sprawozdanie z prac nad projektem BBMMOG. Homo Ludens, 2, 203-209. Online: Dostęp online przez stronę: <http://ptbg.org.pl/HomoLudens/vol/2/>”.
 • SysKon, <http://innotech.pl/syskon.php>.
 • Valkiria, .
 • The Wayback Machine <http://waybackmachine.org>.
 • Wiedza i Edukacja, <http://wiedzaiedukacja.eu/>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA101216

YADDA identifier

bwmeta1.element.0aabb190-e95d-3cc0-88a0-8ecc2660ef2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.