Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 6(83) | 91-106

Article title

Dobry, zly i brzydki - przypadek międzynarodowej korporacji w Chorwacji

Content

Title variants

EN
THE GOOD, THE BAD, AND THE UGLY: THE CASE OF A MULTINATIONAL CORPORATION IN CROATIA

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Panujący obecnie kryzys daje potencjalnie dobrą szansę na sprawdzenie i  ponowne przemyślenie roli przedsiębiorstwa jako niezbędnego środka w  budowaniu sprawiedliwych społeczeństw. Przekonania i  preferencje dotyczące tego, co jest sprawiedliwe, bywają bardzo różne. Chcemy zatem pokazać, dlaczego międzynarodowe przedsiębiorstwo, aby być konkurencyjne, musi zyskać większe znaczenie pod względem społecznym i  zwiększyć swoją odpowiedzialność na lokalnych rozwijających się rynkach. Jest tak dlatego, że sposób, w  jaki firma kształtuje swoje relacje z  pracownikami, lokalnymi społecznościami i  rynkiem, może w  dużej mierze przyczynić się do powodzenia jej działań biznesowych i  ich zrównoważonego rozwoju. Niniejszy artykuł przedstawia jeden z  przypadków, w  których działania były potrzebne, a  który okazał się tragiczny – jest to przypadek międzynarodowego przedsiębiorstwa w  gospodarce chorwackiej znajdującej się w  okresie przejściowym.

Year

Issue

Pages

91-106

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2011-12-15

Contributors

 • Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
 • Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
 • University of Zagreb, Croatia
 • Faculty of Economics and Business, University of Zagreb, Croatia

References

 • Arena C. (2004), Cause for success, 10 Companies That Put Profits Second and Came in First, New World Library, Novato (CA).
 • Bazerman M. H., Tenbrunsel A. E. (2011), Ethical Breakdowns, „Harvard Business Review”, kwiecień, s. 59-65.
 • Bird R. I in. (2007), What corporate Social responsibility Activities are Valued by the Market?, „Jour nal of Business Ethics”, vol. 76, nr 2, s. 189-206.
 • Crane A., McWilliams A., Matten D., Moon J., Siegel D. S. (2008), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, „Oxford University Press”, New York.
 • Dahlsrud A. (2008) How Corporate Social Responsibility is Defined – an Analysis of 37 Definitions, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, vol. 15, s. 1-13.
 • Gugler P., Shi J. Y. J. (2009), Corporate Social Responsibility for Developing Country Multinational Corporations: Lost War in Pertaining Global Competitiveness?, „Journal of Business Ethics”, vol. 87, nr 1, s. 3-24.
 • Hartman L. P., Rubin R. S., Dhanda K. K. (2007), The Communication of Corporate Social Responsibility: United States and European Union Multinational Corporations, „Journal of Business Ethics”, vol. 74, nr 4, s. 373-389.
 • Hemingway C. A., Maclagan P. W. (2004), Manager’s Personal Values as Drivers of Corporate Social Responsibility, „Journal of Business Ethics”, vol. 50, nr 1, s. 33-44.
 • Hollender J., Fenichell S. (2004) What Matters Most – Business, Social Responsibility and the End of the Era, Random House Business Books, London.
 • Jenkins H. (2006), Small business champions for corporate social responsibility, „Journal of Business Ethics”, vol. 67, nr 3, s. 241-256.
 • Mamic I. (2005), Managing Global Supply Chain: The Sports Footwear, Apparel and Retail Sectors, „Journal of Business Ethics”, vol. 59, nr 1-2, s. 81-100.
 • McWilliams A., Siegel D. (2001), Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective, „The Academy of Management Review”, vol. 26, nr 1, s. 117-127.
 • Murillo D. and Lozano (2006), SME’s and CSR: An Approach to CSR I Their Own Words, „Journal of Business Ethics”, vol. 67, nr 3, s. 227-240.
 • Omazić M. A. (2008), Corporate responsibility and paradigm shift, [w:] D. Tipurić, in. (2008) Corporate governance, Sinergija, Zagreb, s. 332-360.
 • Pedersen E. R., Neergaard P. (2009), What matters to managers? The whats, whys, and hows of corporate social responsibility in a multinational corporations, „Management Decision”, 47, nr 8, s. 1261-1280.
 • Porter M. E., Kramer M. R. (2006), Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, „Harvard Business Review”, grudzień, s. 78-92.
 • Porter M. E., Kramer M. R. (2011), Creating Shared Value, „Harvard Business Review”, styczeń-luty, s. 62-87.
 • Roman R., Hayibor S., Agle A. A. (1999), The Relationship Between Social and Financial Performance, „Business and Society Review”, vol. 38, nr 1, s. 109-125.
 • Treviño L. K., Nelson K. A. (2011), Managing Business Ethics – Straight Talk About How To Do It, 5th edition, John Wiley and Sons, Hoboken (NJ).
 • Vogel D. (2005), The Market for Virtue – The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility, The Brookings Institution, Washington DC.
 • Waddock S. (2004), Parallel Universes: Companies, Academics, and the Progress of Corporate Citizenship, „Business and Society Review”, vol. 109, nr 1, s. 5-42.
 • Heineken Nederland Sustainability Report (2009), źródło: http://www.heinekeninternational.com/content/live/corporate%20responsibility/2009%20The%20Netherlands%20Sustainabili-ty%20Report%20-%20English.pdf, dostęp: 10 czerwca 2011 r.
 • Karlovačcka pivovara (2010), Informatologija, vol. 43, nr 3, s. 262-263.
 • Sustainability Report of Karlovačka Brewery (2009), Karlovačka Brewery, Karlovac, s. 1-32.
 • Ubrzanje praksi društveno odgovornog poslovanja u novim zemljama članicama EU I zemljama kandidatkinjama, kao sredstvo usklađivanja, konkurentnosti I društvene kohezije u EU (2007), UNDP Croatia, Zagreb.
 • What is Corporate Social Responsibility (2002), Catalyst Consortium, źródło: http://www.rhcatalyst.org/site/DocServer/CSRQ_A.pdf?docID=103, dostęp: 10 czerwca 2011 r.

Notes

PL
Polska wersja anglojęzycznego artykułu z numeru 6(83)/2011. Opublikowano na bezpłatnej płycie CD dołączonej do papierowego wydania numeru 2011 6(83), ISSN 1641-0882.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA10048

YADDA identifier

bwmeta1.element.0adc5829-0712-3e61-9045-14e905e53896
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.