PL EN


2018 | 40 | 2 | 133-156
Article title

Structuralism in social science : obsolete or promising?

Authors
Content
Title variants
CS
Strukturalismus ve společenských vědách : zastaralý nebo perspektivní?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Th e approach of structuralism came to philosophy from social science. It was also in social science where, in 1950–1970s, in the form of the French structuralism, the approach gained its widest recognition. Since then, however, the approach fell out of favour in social science. Recently, structuralism is gaining currency in the philosophy of mathematics. Aft er ascertai ning that the two structuralisms indeed share a common core, the question stands whether general structuralism could not fi nd its way back into social science. Th e nature of the major objections raised against French structuralism – concerning its alleged ahistoricism, methodological holism and universalism – are reconsidered. While admittedly grounded as far as French structuralism is concerned, these objections do not aff ect general structuralism as such. Th e fate of French structuralism thus does not seem to preclude the return of general structuralism into social science, rather, it provides some hints where the diffi culties may lie.
CS
Strukturalismus přišel do fi losofi e ze společenských věd. Byly to také společenské vědy kde, v letech 1950–1970 v podobě Francouzského strukturalismu, získal strukturalismus nejširší uznání. Od té doby však jeho popularita ve společenských vědách opadla. V nedávné době však začal strukturalismus nabývat na popularitě ve fi losofi i matematiky. Ukazuje se, že tyto dvě formy strukturalismu mají na obecné úrovni mnoho společného. Otázkou pak je, zda neexistuje možnost, aby se obecně chápaný strukturalismus navrátil do společenských věd. Hlavní námitky proti Francouzskému strukturalismu – jeho ahistorismus, metodologický holismus a universalismus – jsou opětovně uváženy. Ačkoliv jsou námitky relevantní, pokud jde o Francouzský strukturalismus, nejedná se o námitky proti obecnému strukturalismu jako takovému. Osud Francouzského strukturalismu se tak nezdá být překážkou pro případný návrat obecného strukturalismu do společenských věd, spíše poskytuje postřehy, kde by se mohly vyskytnout největší obtíže.
Year
Volume
40
Issue
2
Pages
133-156
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.0b4b7b8c-fffe-4d36-85cb-ef9000211b6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.