Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 156 | 3 | 179-191

Article title

Evropské mezinárodní právo soukromé a zamyšlení nad výročím Římských smluv

Content

Title variants

EN
European Private International Law and Considerations at the Occasion of the Anniversary of European Treaties

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
U příležitosti významného výročí zakládacích Římských smluv je vhodné se kriticky zamyslet nad perspektivou vývoje evropského mezinárodního práva soukromého, jedné z nejúspěšnějších oblastí evropského soukromého práva, s přihlédnutím k jeho další unifikaci a harmonizaci. Autorka se zabývá různými podmínkami a okolnostmi, které jsou relevantní z hlediska pramenů v rámci mezinárodního práva veřejného, evropského soukromého práva a národního práva, se zaměřením jak na právo kolizní, tak na mezinárodní civilní procesní právo. Česká republika je sice zemí s hlubokou tradicí v oboru mezinárodního práva soukromého, přesto však je nezbytné se smířit se skutečností, že český zákon o mezinárodním právu soukromém, moderní a pokrokový předpis, je dnes pouze zbytkovou normou, která velmi pravděpodobně bude postupně erodována dalším vývojem.
EN
On the occasion of an important anniversary of European Treaties, it is appropriate to critically consider the prospects of the development of European Private International Law, one of the most successful areas of private law in the light of its further unification and harmonization. The author points out various conditions and circumstances relevant with respect to sources included in public international law, European private law and national law, regarding both conflict of laws rules, and international civil procedure rules.Despite the fact that the Czech Republic is one of the countries with deep tradition in the field of Private International Law, it is necessary to reconcile with the fact that the Czech Private International Law Act, a modern and advanced piece of legislation, is only a residual norm which, most probably, would gradually be eroded by further development.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.0b9de4e9-2965-4080-8902-7a33cdadb36a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.