PL EN


2017 | 104 | 1 | 53-70
Article title

O liminalitě, communitas a dotecích Absolutna : Fenomenologie ultravytrvalostního sportu

Content
Title variants
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Studie předkládá fenomenologickou interpretaci psychofyzické zkušenosti ultravytrvalostních sportovců. Je postavena na etnografii změněných stavů vědomí, jichž mohou lidé na dlouhých tratích dosahovat. Extrémně dlouhé tratě nahlíží jako liminoidní prostory, v jejichž rámci se na základě intersubjektivně sdílené zkušenosti jiného formuje společenství s rysy turnerovské communitas. Studie vychází z perspektiv fenomenologické antropologie, teoreticko-metodologicky staví primárně na fenomenologii tělesnosti a vnímání Merleau-Pontyho. Dochází k závěru, že některé stavy, jichž lidé na extrémně dlouhých tratích dosahují, se blíží náboženské zkušenosti, a že v této perspektivě lze ultravytrvalostní sporty interpretovat jako sekularizovanou formu pouti, re-liminalizující se časo-prostory, jež mohou v mnoha ohledech překračovat hranice toho, jak je sport obvykle naší disciplínou vymezován a interpretován. Text je výsledkem dlouhodobého terénního výzkumu mezi ultravytrvalostními sportovci.
Year
Volume
104
Issue
1
Pages
53-70
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Český lid, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.0bbb82fe-be57-4596-85c7-74cef441cc26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.