Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 104 | 1 | 53-70

Article title

O liminalitě, communitas a dotecích Absolutna : Fenomenologie ultravytrvalostního sportu

Content

Title variants

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie předkládá fenomenologickou interpretaci psychofyzické zkušenosti ultravytrvalostních sportovců. Je postavena na etnografii změněných stavů vědomí, jichž mohou lidé na dlouhých tratích dosahovat. Extrémně dlouhé tratě nahlíží jako liminoidní prostory, v jejichž rámci se na základě intersubjektivně sdílené zkušenosti jiného formuje společenství s rysy turnerovské communitas. Studie vychází z perspektiv fenomenologické antropologie, teoreticko-metodologicky staví primárně na fenomenologii tělesnosti a vnímání Merleau-Pontyho. Dochází k závěru, že některé stavy, jichž lidé na extrémně dlouhých tratích dosahují, se blíží náboženské zkušenosti, a že v této perspektivě lze ultravytrvalostní sporty interpretovat jako sekularizovanou formu pouti, re-liminalizující se časo-prostory, jež mohou v mnoha ohledech překračovat hranice toho, jak je sport obvykle naší disciplínou vymezován a interpretován. Text je výsledkem dlouhodobého terénního výzkumu mezi ultravytrvalostními sportovci.

Year

Volume

104

Issue

1

Pages

53-70

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Český lid, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.0bbb82fe-be57-4596-85c7-74cef441cc26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.