Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 61 | 6 | 593-604

Article title

Vizuální percepce a její narušení u schizofrenního onemocnění : přehledová studie

Content

Title variants

EN
Visual perception and its impairments in schizophrenia : summary article

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Výzkum vizuální percepce u schizofrenie přinesl mnoho poznatků naznačujících narušení percepce u pacientů trpících schizofrenií. Tato narušení se projevují v abnormalitách v percepční organizaci, ale i v subtilnějších symptomech, jako v senzitivitě ke kontrastu, v percepci tvaru či pohybu. Tato narušení jsou přítomna jak u pacientů v remisi, tak u jejich příbuzných a mění se v průběhu nemoci. Předpokládá se, že jsou dílčí manifestací neurobiologických abnormalit a změn konektivity v mozku, a proto jejich zkoumání může přispět k lepšímu porozumění onemocnění. Příspěvek přináší přehled nejdůležitějších výzkumných zjištění týkajících se narušení vizuální percepce u schizofrenie.
EN
Research on visual perception in schizophrenia has brought a large amount of data showing perceptual impairments in patients suffering from schizophrenia. These impairments manifest in abnormalities in perceptual organization as well as in more subtle symptoms such as contrast sensitivity, form and motion perception. They are present even in patients in remission and in their relatives and they change during the course of the illness. Considering that they are partial manifestations of neurobiological abnormalities and alterations in connectivity in the brain, investigating them might contribute to better understanding of the illness. The article presents a summary of major research in visual perception impairments in schizophrenia.

Year

Volume

61

Issue

6

Pages

593-604

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.0c280577-c2a4-4c1e-bca5-35ed1c635ee1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.