Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 157 | 10 | 799-811

Article title

Ústavněpolitické koncepce prezidenta W. Wilsona a vznik Československé republiky

Authors

Content

Title variants

EN
Constitutional and political conceptions of the president Woodrow Wilson and the origin of the Czechoslovak Republic

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie se soustřeďuje na ústavněpolitické koncepce a názory prezidenta USA W. Wilsona, představitele velmoci, která rozhodla o vítězství v první světové válce. Studie zaznamenává vysokou teoretickou kvalifikaci prezidenta Wilsona v oblasti ústavněpolitické a jeho působení jako profesora a rektora univerzity, před tím, než se věnoval politické činnosti. Po zvolení W. Wilsona prezidentem je analyzován jeho postoj k první světové válce a válčícím stranám. V centru pozornosti jsou ústavněpolitické koncepce prezidenta Wilsona vyjádřené po vstupu USA do první světové války v jeho Poselství Kongresu označovaném Poselství čtrnácti bodů, které zahrnovalo základní principy demokratického uspořádání a bylo v tomto směru stimulem ovlivňujícím vytváření Československé republiky. Studie se zde koncentruje na bod X. tohoto poselství, pojednávající o Rakousku-Uhersku, které mělo zůstat zachováno s tím, že jeho národům měla být dána pouze nejsvobodnější možnost autonomního vývoje. Studie se zejména zaměřuje na faktory, které vedly k postupné změně obsahu a interpretace článku X. Poselství čtrnácti bodů. Těmito faktory byly vývoj válečné situace, úsilí zahraničního odboje Československé národní rady a její uznání USA a ostatními spojenci za vládu de facto, jakož i vnitřní rozpad Rakouska-Uherska. V této souvislosti je analyzována nóta prezidenta Wilsona z 18. října 1918, v níž prezident Wilson odstoupil od svého požadavku pouhé autonomie a ponechal národům Rakouska-Uherska, aby rozhodly o svém osudu. Ve výkladu X. článku Poselství čtrnácti bodů na mírové konferenci bylo uvedeno, že zachování celistvosti Rakouska-Uherska již neplatí a byl zde uveden vznik Česko-Slovenska.
EN
Woodrow Wilson was a transformative president. He established a new way of thinking about international relations. On January 8, 1918, president Wilson had announced the Fourteen Points for European and world peace. The most important of the territorial points, (10), autonomous development for the nations of Austria-Hungary, came apart in subsequent months. The best known and celebrated of the Wilsonians ideas was the rejection of any international arrangement that would not receive the consent of the population concerned. On September 3, 1918 the United States recognized the Czecho-Slovak National Council in Paris as de facto belligerent government. By the early autumn of 1918 with Austria-Hungary falling apart, president Wilson allowed the nationalities of Austria-Hungary to do what they pleased and on October 28, 1918 the Czechoslovak Republic was established.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.0e04ab17-d0b6-4a47-926f-785e5035773f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.