Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 3 | 2 | 1-9

Article title

Priming aktivující sociální stereotypy a výkon v mentálním testu

Authors

Content

Title variants

EN
Priming of social stereotypes and performance in a mental test

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Psychologický termín priming popisuje mechanismus, při kterém má zpracování určité informace vliv na následující činnost. Studie se zabývá primingem aktivujícím určité sociální stereotypy. Bylo pozorováno, že priming, který vyvolává aktivaci stereotypu vzdělaného člověka, může vést ke zlepšení výkonu ve vědomostním testu (Dijksterhuis, van Knippenberg, 1998). Uskutečnili jsme experiment v reálných podmínkách. Studenti (N=131) psali pololetní test. Těsně před psaním testu proběhl priming na stereotyp univerzitního učitele nebo uklízečky. Výsledky ukázaly, že osoby, které byly před testem vystaveny primingu na stereotyp univerzitního učitele, měly nepatrně lepší výkon než osoby, které byly vystaveny primingu na stereotyp uklízečky. Signifikantní rozdíly mezi oběma podmínkami byly zjištěny pouze mezi muži studujícími technické a ekonomické studijní obory. Výsledky jsou vysvětleny tak, že aktivace určitého stereotypu je spojena s aktivací odpovídajících vlastností, v tomto případě inteligence a vědomostí, což vede ke zlepšení výsledků v testu vyžadujícím vybavování naučených poznatků.
EN
Priming describes a mechanism by which a processing of a certain information or stimulus influences a consequent behavior. The present study examined priming, which activates social stereotypes. It was found that priming, which activated a stereotype of a professor, could lead to improvement in a knowledge task (Dijksterhuis, van Knippenberg, 1998). We conducted an experiment in a real situation. Undergraduate students (N=131) were asked to complete a mid-term test. Prior to knowledge testing they were primed with stereotypes of a university teacher or a charwoman. The results revealed that students, who were primed with the stereotype of the university teacher performed slightly better than students, who were primed with the stereotype of charwoman. However, significant differences were found only among males majoring in technical and economical subjects. The results are discussed in terms of an effect of stereotype activation on an intellectual performance.

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

1-9

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.0e082566-48bb-4cd0-b436-5d5504878db0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.