Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 64 | 1 | 84-101

Article title

Vědomá zkušenost a kde ji hledat

Content

Title variants

EN
Conscious experience and where to find it

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Tento článek se věnuje problematice vědomé zkušenosti, přičemž se plně zaměřuje na poznatky empirických věd a rozsáhlé filosofické diskuze týkající se tohoto tématu ponechává na odstavné koleji. V úvodu článku se čtenář seznámí s historickými milníky, které přispěly k zařazení výzkumu vědomé zkušenosti mezi plnohodnotná empirická témata. Jádro článku je však svázáno s centrální otázkou výzkumu vědomí, a sice kde v mozku bychom měli vědomou zkušenost hledat. Na základě realizovaných empirických studií jsou následně představeny důvody, proč je možné některé neuronální regiony považovat při formování vědomé zkušenosti za důležitější než jiné. V neposlední řadě článek diskutuje myšlenku, že plnohodnotná vědomá zkušenost sestává ze dvou neuronálních mechanismů, které musí být při budoucím hledání neurálních regionů selektivně zohledněny.
EN
The article deals with the issue of conscious experience. Rather than focusing on the extensive philosophical discussions this article is focusing fully on the findings of empirical science. At the beginning, reader will learn about the historical milestones that have contributed to the acceptance of research of conscious experience as the full-fledged empirical topic. The core of this article, however, is tied to the central question of consciousness research, namely where in the brain we should seek conscious experience. Based on the empirical studies, there are reasons why some neural regions can be considered more important than others in forming consciousness and conscious experience. Finally, this article will discuss the idea that a full-fledged conscious experience consists of two neural mechanisms that must be selectively considered in the future research of consciousness.

Year

Volume

64

Issue

1

Pages

84-101

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.0e9a1555-379b-4e56-89f7-cd8a4664cdd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.