Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 11 | 95-109

Article title

ACTIVITIES OF POLITICAL OPPOSITION IN PEOPLE'S REPUBLIC OF POLAND (PRL) OF 1970S AND 1980S IN FIELD OF CIVIC EDUCATION. REFLECTIONS OVER NEGLECTED DISCOURSE (Poliosh title - below)

Authors

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
(Title in Polish - 'Dzialania opozycji politycznej w latach 70. i 80. w PRL na rzecz edukacji obywatelskiej. Refleksje nad pominietym dyskursem'). The article presents activities oriented toward an independent civic adult education under a totalitarian regime. The text is intended as a voice in the debate about the opposition's victory over the communist rule - the debate that is still on, twenty years after the systemic transition began. In the mainstream discussions about the paths leading to transition and democratization of the system there is no mention of education. Educational dimension of oppositional activities in the PRL helped people to acquire critical understanding of their civil and political situation and provided the means to raise their awareness. It was education that conditioned a collective action against the system. From the pedagogical point of view, forms of this educational activity seem very interesting. Referring to both the critical education, some contexts of post-pedagogy and to biographical and lifelong learning they well preceded academic theories of that period. Education in the times of the mass opposition movement was of an informal character and reached beyond the official educational system. This informal education resulted in greater understanding of the experienced oppression and provided the motivation to overthrow the regime. The description of these educational activities reveals the significance of the socially-involved education for the processes of emancipation.

Year

Volume

11

Pages

95-109

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Pawel Rudnicki, Dolnoslaska Szkola Wyzsza we Wroclawiu, Instytut Pedagogiki, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wroclaw, Poland.

References

 • Alheit P., Podwójne oblicze całożyciowego uczenia się: dwie analityczne perspektywy „cichej rewolucji”, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2002, nr 2.
 • Bauman Z., Życie w pośpiechu, czyli wyzwania dla edukacji w epoce płynnej nowoczesności, [w:] Z. Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, tłum. J. Konieczny, Kraków 2007.
 • Blumsztajn S., Okoński M., Robiliśmy niemożliwe, „Tygodnik Powszechny”, http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/59/blumsztajn.html, 29 kwietnia 2006.
 • Boniecki A., Tak, jak to dziś pamiętam, „Tygodnik Powszechny”, http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/59/boniecki.html, 29 kwietnia 2006.
 • Gribble D., Edukacja w wolności. W poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia, Kraków 2005.
 • Illich I., Społeczeństwo bez szkoły, tłum. F. Ciemna, przedm. B. Suchodolski, Warszawa 1976.
 • Kuroń J., Działanie. Jeśli nie panujemy nad swoim życiem, ono panuje nad nami, Wrocław 2002.
 • Kuroń J., Polityka i odpowiedzialność, Londyn 1984.
 • Lipski J.J., KOR. Komitet Obrony Robotników – Komitet Samoobrony Społecznej, Warszawa 2006.
 • Malewski M., Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2000, nr 1.
 • Malewski M., Teorie andragogiczne, Wrocław 1998.
 • Przyszczypkowski K., Opozycja polityczna w Polsce – wyzwania dla edukacji. Pomiędzy oporem, emancypacją i transformacją, Poznań–Toruń 1993.
 • Przyszczypkowski K., Wychowanie obywatelskie w koncepcjach edukacyjnych opozycji politycznej w Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, [w:] Wychowanie obywatelskie. Studium teoretyczne, porównawcze i empiryczne, red. Z. Melosik, K. Przyszczypkowski, Toruń–Poznań 1998.
 • Terlecki R., Uniwersytet Latający, 1977-1978, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2000, t. 39.
 • Urbańczyk F., Dydaktyka dorosłych, Wrocław 1973.
 • Wypowiedź Wojciecha Onyszkiewicza, działacza KOR, [w:] M. Kołodziejczyk, NiepoKORni, „Polityka. Pomocnik Historyczny” 2006, nr 19.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA082719

YADDA identifier

bwmeta1.element.0f23f017-7147-306f-9c77-ad59ce3f1478
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.