Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2021 | 62 | 1 | 140-150

Article title

Ziel und Gestaltung eines slawischen Ortsnamenatlasses

Authors

Content

Title variants

EN
The purpose and layout of a Slavic Place Name Atlas
CS
Cíl atlasu slovanských místních jmen a jeho uspořádání

Languages of publication

DE

Abstracts

EN
This study deals with problems of the typology of place names, the geography of place names as well as the stratigraphy of place names. They constitute the methodological basis for creating an atlas of place names. The entirety of the place names is divided into 7 sub-classes and into 21 types of place names. These can be assigned to specific time periods (strata). The latter will determine the sequence of maps in the atlas. The purpose of the atlas is to show not only the geographical distribution of place names, but also to provide historical cognizance, particularly with regard to the history of settlements.
CS
Studie se zabývá problematikou typologie, geografie a stratigrafie toponym. Jedná se o základní přístupy při vytváření atlasu toponym. Toponyma jsou rozdělena do 7 podtříd a 21 toponymických typů. Ty se dají přiřadit k určitým časovým vrstvám (strata). Ty poslední, tj. nejmladší vrstvy by měly být určující pro pořadí map v atlasu. Atlas nemá ukazovat pouze distribuci toponym v geografickém prostoru, ale také přinášet historické poznatky, obzvláště takové, které souvisí s vývojem osídlení.

Journal

Year

Volume

62

Issue

1

Pages

140-150

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.0ff76690-3d87-481d-a0b2-031f5cb97ad2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.