Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 4(29) | 10-21

Article title

Utrata kulturowej tożsamości Europy i wynikające z niej wyzwania w świetle nauczania Kościoła

Title variants

EN
Loss of cultural identity of Europe and the challenges coming from it in the light of church teaching

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Europa traci kulturową tożsamość wskutek odrzucenia chrześcijańskiej wiary i moralności, co w konsekwencji wytworzyło aksjologiczną próżnię, stanowiącą dogodny grunt do inwazji innych religii, zwłaszcza islamu, a także sekt i różnych pseudo-religii, jak również do szerzenia się kultury śmierci. Naglącym dzisiaj zadaniem europejskich społeczeństw jest odzyskanie swej prawdziwej tożsamości przez ponowne przyjęcie uniwersalnych wartości chrześcijańskich. Zadaniem zaś europejskich Kościołów (instytucji kościelnych i wiernych) jest szeroko rozumiana nowa ewangelizacja.
EN
Rejecting Christian faith and morality, Europe has been losing its cultural identity which in consequence caused the axiological vacuum being suitable ground for invasion of other religions -particularly Islam - and also for sects and various pseudoreligions, as well as for spreading the death culture. The urgent task standing before European societies nowadays is to regain their genuine identity through re-acceptance the universal Christian values. The task that European Churches (ecclesiastical institutions and the faithful) are obliged to fulfil is widely understood new evangelization.

Contributors

  • Wydział Zamiejscowy Nauk o Społecześtwie KUL w Stalowej Woli

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1734-6614

YADDA identifier

bwmeta1.element.0ffe46f4-e67e-3246-90c9-76c20bb74bf4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.