Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | LXI | 4 | 356-361

Article title

Ernst Ludwig Kirchner's 'Negerplatik' and the Mistake of Czech Cubists

Authors

Content

Title variants

CS
"Negerplastik" Ernsta Ludwiga Kirschnera a oklamaní čeští kubisté

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article focuses on a sculpture, whose whereabouts are now unknown, that was captured in a photograph from 1912–1913 of the studio of Ernst Ludwig Kirchner on Durlacher Strasse in Berlin. There was a consensus amongst most scholars that the sculpture was created by Kirchner and reflected influences of African carvings from Cameroon and wood reliefs from the Palau in Micronesia. The accepted opinion was that Kirchner created the sculpture – perhaps together with Max Pechstein – as a teaching model for use at the MUIM-Institut, a private school offering instruction in modern painting that these two artists ran rather unsuccessfully in 1911–1912. However, scholars have overlooked the fact that this piece was shown at the third exhibition of the cubist Group of Fine Artists in Prague in 1913, not as the work of Kirchner, but as an original ‘Negro’ carving. The article notes the artist’s ties to the Czech art scene, which were first formed in 1911, and the circumstances that led up to Kirchner’s sculpture being loaned to the exhibition. Based on written records and on the formal characteristics of the sculpture the author questions the view that it was created by Kirchner, arguing that the sculpture was not an original African work, as the Czech cubists believed, but a replica of unknown origin. For the history of Czech fine art this means that the very first exhibition where modernist and African art was presented side by side, included no original work from Africa, only a replica and several photographs.
CS
Článek se věnuje dnes nezvěstné skulptuře, zachycené v letech 1912–1913 na fotografii berlínského ateliéru malíře Ernsta Ludwiga Kirchnera na Durlacher Strasse. Většina badatelů se shodla, že jde o Kirchnerovu vlastní sochu, v níž se odrážejí vlivy afrických řezeb z Kamerunu a dřevěných reliéfů z mikronéského souostroví Palau. Byla přijata domněnka, že Kirchner dílo vytvořil – snad společně s Maxem Pechsteinem – jako výukový model pro MUIM-Institut, soukromou školu moderní výuky malování, kterou oba umělci nepříliš úspěšně provozovali v letech 1911–1912. Zřejmě všem badatelům však dosud uniklo, že tato práce byla v roce 1913 vystavena na třetí výstavě Skupiny výtvarných umělců v Praze, a to nikoli jako vlastní Kirchnerovo dílo, ale jako originální „negerská“ řezba. Studie poukazuje na umělcovy kontakty s českým prostředím, započaté v roce1911, ana okolnosti, které bezprostředně předcházely této zápůjčce. Na základě písemných pramenů i formálního provedení skulptury zpochybňuje Kirchnerovo autorství. Socha však zřejmě není ani originální africkou prací, jak si mysleli čeští kubisté, ale její napodobeninou neznámého původu. Pro dějiny českého výtvarného umění to znamená, že na vůbec první výstavě, konfrontující modernismus s africkou tvorbou, se nenalézal žádný africký originál, pouze jedna napodobenina a několik fotografií.

Keywords

Journal

Year

Volume

LXI

Issue

4

Pages

356-361

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.10191fc9-a870-4501-9f55-deb15a181d52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.