Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 14 | 2 | 25-36

Article title

Political party membership and personality characteristics in the Czech republic (2005):

Authors

Content

Title variants

CS
Členství v politických stranách a osobnostní charakteristiky v České republice (2005):

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This paper examines the relationship between Big Five personality dimensions and membership in political parties in the Czech Republic. A total of 194 members from eight major Czech political parties filled out the NEO Five-Factor Inventory to assess the Big Five personality dimensions. The mean scores of the respondents from each party were compared to the scores of a sample of the general Czech population. The members of three right-wing parties scored lower in agreeableness and the members of one left-wing party were higher in agreeableness than the general population, which is consistent with results from other countries. The Greens scored higher in openness than the general population, which is consistent with results from Germany. Members of former governing parties, which had long been out of power, scored lower in neuroticism than the general population.
CS
V článku se zabýváme vztahem mezi osobností a členstvím v českých politických stranách. Sto devadesát čtyři členů osmi hlavních českých politických stran vyplnilo NEO – pětifaktorový osobnostní inventář. Průměrné skóry členů každé strany byly porovnány se skóry vzorku české populace. Členové tří pravicových stran skórovali níže než populace v přívětivosti, členové jedné levicové strany naopak v přívětivosti skórovali výše. To je v souladu se vztahem mezi levicovostí a přívětivostí zjištěným v jiných zemích (např. Itálie). Zelení skórovali výše než populace v otevřenosti, což souhlasí s podobným zjištěním v Německu. Členové dřívějších vládních stran, jejichž vládní angažmá skončilo před dlouhou dobou, skórovali níže v neuroticismu než česká populace.

Year

Volume

14

Issue

2

Pages

25-36

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.10ac5acb-1f34-44e0-892d-748f17d8d477
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.