Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 8 | 197-209

Article title

POP STYLE INTERCULTURAL LEARNING, OR HOW THE POLISH TV SHOW 'LIKEABLE EUROPE' EDUCATES FOR MULTICULTURALISM

Title variants

Międzykulturowe uczenie się w stylu pop, czyli jak talk-show „Europa da się lubić” edukuje do wielokulturowości

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
From the perspective of the life-long education, the media and popular culture connected with them have become a learning space. The subject matter of this article is the analysis of the pop culture phenomenon, namely the talk-show 'Europa da sie lubic' (likeable Europe) from the point of view of its educational potential. While seeking the answer to the question - how the analyzed talk-show prepares for existence in a culturally diverse world - the authoress focuses, most of all, on the way in which the show supports the process of recognizing and understanding 'the others'. On one hand, the talk-show proves to be a source of banal knowledge, saturated with stereotypes that are supposed to provide simple fun and entertainment. Since mocking the stereotypes and implying that they distort reality is not an effective way of eliminating nor yet modifying them, the obvious conclusion would be that the show strengthens those stereotypes. However, on the other hand, there are some strategies present in the show that can be treated as an attempt to modify the viewer's stereotypical beliefs. Firstly, it is a strategy of interactions between members of different national groups, providing information about the others and challenging the stereotypes. Secondly, it is a strategy of melting the boundaries between 'us' and 'them', and thirdly - of establishing a primary category, that is 'We', which includes both groups with their common goals. Though the shows like the discussed one, do not encourage serious reflection on cultural differences and own identity, they can, to some extent, reinforce positive feelings, behaviors and interests towards cultural otherness. The resulting more open attitude could only be 'the introduction' to recognizing and understanding cultural otherness.

Year

Volume

8

Pages

197-209

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • S. Slowinska, Uniwersytet Zielonogórski, Wydzial Nauk Pedagogicznych i Spolecznych, Zaklad Animacji Kultury i Andragogiki, al. Wojska Polskiego 86, 65-077 Zielona Góra, Poland

References

 • „Europa da się lubić” zniknie z wizji, http:// wirtulanemedia.pl, 2006.04.21.
 • Field J., Badania nad całożyciowym uczeniem się dorosłych; tendencje i perspektywy w świecie anglojęzycznym, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” 2001, nr 1.
 • Godzic W., Polski talk – amerykański show, [w:] Telewizja jako kultura, red. W. Godzic, Kraków 2002.
 • Guzik K., Od Tele – Echa do Rozmów w toku – kariery gadania w telewizji, [w:] 30 najważniejszych programów TV w Polsce, red. W. Godzic, Warszawa 2005.
 • Jakubowski W., Kultura popularna jako obszar refleksji pedagogicznej, [w:] Edukacyjne konteksty kultury popularnej, red. W. Jakubowski, E. Zierkiewicz, Kraków 2002.
 • Kapciak A., Komunikacja międzykulturowa jako fenomen kultury, [w:] Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, red. A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, Warszawa 1995.
 • Kofta M., Jasińska-Kania A., Wstęp. Czy możliwy jest dialog między społeczno-kulturowym a psychologicznym podejściem do stereotypów?, [w:] Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, red. M. Kofta, A. Jasińska-Kania, Warszawa 2001.
 • Kurcz I., Zmiana stereotypów, [w:] Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, red. M. Kofta, A. Jasińska-Kania, Warszawa 2001.
 • Lubelska K., Gwiazdy i gwizdy, „Polityka” 2006, nr 16.
 • Lubelska K., Śmiechu niewarte: rozrywka w TV, „Polityka” 2005, nr 12.
 • Łukaszewski W., Weigl B., Stereotyp stereotypu czy prywatna koncepcja natury ludzkiej?, [ w:] Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, red. M. Kofta, A. Jasińska-Kania, Warszawa 2001.
 • Malewski M., Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku. Próba rekonstrukcji zmieniającej się racjonalności andragogiki, [w:] Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, red. E. Malewska, B. Śliwerski, Kraków 2002.
 • Malewski M., Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wrocław 1998.
 • Misiejuk D., Komunikowanie się z obcym, [w:] Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk, Białystok 2001.
 • Monika Richardson – jestem Europejką, http:// farmacjaija.pl, 05/2005.
 • Nikitorowicz J., Projektowanie edukacji międzykulturowej w perspektywie demokratyzacji i integracji europejskiej, [w:] Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, Białystok 1999.
 • Szymański M.S., Od pedagogiki dla cudzoziemców do pedagogiki międzykulturowej w Republice Federalnej Niemiec – czyli modernizm i postmodernizm, [w:] Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań, stereotypów, red. J. Nikitorowicz, Białystok 1995.
 • Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
07PLAAAA02835771

YADDA identifier

bwmeta1.element.11299264-32c1-3282-8481-a7e2d5f646ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.