PL EN


2015 | 63 | 2 | 159-182
Article title

O „živom obraze“ : K intermediálnej podstate socialistického realizmu = „The tableau vivant“ : The intermedia basis of Socialist Realism

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
SK
Abstracts
SK
a2_Súčasne sa ukázalo, že obrazová skúsenosť, ktorú produkujú socialisticko – realistické obrazy-výjavy-scény je nedoddeliteľne zviazaná s „pojmami sveta vonku“, teda s textom (naratívnym konštruktom), ktorý organizuje ich recepciu a produkciu zmyslu vo vedomí príjemcu. Správajú sa teda ako V. Flusserom analyzované „technické obrazy“. Práve táto väzba na „ústredný text“ a s tým súvisiaca kontrolovaná obraznosť zakladajú podľa autora štúdie, okrem iného, aj základný rozdiel medzi princípom „voľnosti asociácií“, ktorý charakterizoval historickú umeleckú avantgardu a dostredivou konotatívnosťou obraznosti socialistického realizmu.
Year
Volume
63
Issue
2
Pages
159-182
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.121a6b82-1f32-4580-ac95-3e452d8b2001
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.