PL EN


2006 | 18 | 105-116
Article title

Etnolingwistyka ludowa, narodowa, porównawcza – koncepcje neofilologów i polonistów

Authors
Content
Title variants
EN
'FOLK', NATIONAL AND COMPARATIVE ETHNOLINGUISTICS: CONCEPTIONS OF NEOPHILOLOGISTS AND POLONISTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiot etnolingwistyki jest ujmowany różnie. W etnolingwistycznych pracach neofilologów opisuje się języki mniejszości w relacji do języków większości, etnolingwistyka zazębia się z dialektologią w kwestii statusu pewnych etnolektów. W pracach polonistycznych przedmiotem zainteresowań są związki między językiem i kulturą. Autorka wyróżnia trzy odmiany etnolingwistyki: ludową, narodową i porównawczą. Pierwszą łączy ze środowiskiem skupionym wokół lubelskiego Słownika stereotypów i symboli ludowych, drugą odnajduje w pracy A. Gudavičiusa, który przedmiot etnolingwistyki określa skrótowo jako „naród w języku”, trzecia kładzie nacisk na specyfikę myślenia różnych nacji. W ostatnich częściach artykułu autorka przedstawia zbieżność między etnolingwistyką a etnografią oraz między etnolingwistyką a dialektologią i przedstawia prekursorów polskiej etnolingwistyki.
EN
Ethnolinguistics is understood in a variety of ways. In ethnolinguistic works of neophilologists, the languages of minorities are described in relation to the languages of majorities: ethnolinguistics dovetails here with dialectology in its preoccupation with the status of certain ethnolects. In the works of Polish linguists, especially important are the connections between language and culture. Three varieties of ethnolinguistics are identified: folk, national and comparative. The first of these is typical of the linguists associated with the 'Slownik stereotypów i symboli ludowych' (A Dictionary of Folk Stereotypes and Symbols), compiled in Lublin; the second is found in the works of Gudavicius, for whom ethnolinguistics deals with 'the nation in the language'; the third type underscores the peculiarities of thinking characteristic of different nations. In the last sections of the article the authoress deals with the points of convergence between ethnolinguistics and ethnography, as well as between the former and dialectology. She also presents the figures of the pioneers of Polish ethnolinguistics.
Keywords
Year
Volume
18
Pages
105-116
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • A. Tyrpa, no address given, contact the journal editor
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
07PLAAAA02505189
YADDA identifier
bwmeta1.element.1280fb9b-0cbd-308b-8bdb-27512a835502
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.