Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 18 | 105-116

Article title

Etnolingwistyka ludowa, narodowa, porównawcza – koncepcje neofilologów i polonistów

Authors

Content

Title variants

EN
'FOLK', NATIONAL AND COMPARATIVE ETHNOLINGUISTICS: CONCEPTIONS OF NEOPHILOLOGISTS AND POLONISTS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiot etnolingwistyki jest ujmowany różnie. W etnolingwistycznych pracach neofilologów opisuje się języki mniejszości w relacji do języków większości, etnolingwistyka zazębia się z dialektologią w kwestii statusu pewnych etnolektów. W pracach polonistycznych przedmiotem zainteresowań są związki między językiem i kulturą. Autorka wyróżnia trzy odmiany etnolingwistyki: ludową, narodową i porównawczą. Pierwszą łączy ze środowiskiem skupionym wokół lubelskiego Słownika stereotypów i symboli ludowych, drugą odnajduje w pracy A. Gudavičiusa, który przedmiot etnolingwistyki określa skrótowo jako „naród w języku”, trzecia kładzie nacisk na specyfikę myślenia różnych nacji. W ostatnich częściach artykułu autorka przedstawia zbieżność między etnolingwistyką a etnografią oraz między etnolingwistyką a dialektologią i przedstawia prekursorów polskiej etnolingwistyki.
EN
Ethnolinguistics is understood in a variety of ways. In ethnolinguistic works of neophilologists, the languages of minorities are described in relation to the languages of majorities: ethnolinguistics dovetails here with dialectology in its preoccupation with the status of certain ethnolects. In the works of Polish linguists, especially important are the connections between language and culture. Three varieties of ethnolinguistics are identified: folk, national and comparative. The first of these is typical of the linguists associated with the 'Slownik stereotypów i symboli ludowych' (A Dictionary of Folk Stereotypes and Symbols), compiled in Lublin; the second is found in the works of Gudavicius, for whom ethnolinguistics deals with 'the nation in the language'; the third type underscores the peculiarities of thinking characteristic of different nations. In the last sections of the article the authoress deals with the points of convergence between ethnolinguistics and ethnography, as well as between the former and dialectology. She also presents the figures of the pioneers of Polish ethnolinguistics.

Keywords

Year

Volume

18

Pages

105-116

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • A. Tyrpa, no address given, contact the journal editor

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
07PLAAAA02505189

YADDA identifier

bwmeta1.element.1280fb9b-0cbd-308b-8bdb-27512a835502
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.