Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 61 | 6 | 605-616

Article title

Právne a etické otázky v poradenskej a psychoterapeutickej práci s děťmi a adolescentmi

Content

Title variants

EN
Legal and ethical aspects of child and adolescent counseling and therapy

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Štúdia sa zaoberá špecifikami právnych a etických aspektov poradenskej/terapeutickej práce s deťmi a adolescentmi. Týka sa práv dieťaťa a ich možných stretov s rodičovskými (napr. žiadať o poradenstvo bez súhlasu rodiča; povinnosť informovať rodiča či tretiu stranu vs narušenie dôvernosti poradenského vzťahu a i.). Autorky zvažujú, ako eticky vyvážiť rešpektovanie autonómie dieťaťa s pomáhaním a jeho ochranou, ako pracovať kompetentne a s rešpektom voči dieťaťu v súlade s prístupom, ktorý vníma dieťa ako aktívneho činiteľa s vlastnými právami. Základnou pomocou pre odborníkov/čky je opierať sa o zákony a etické kódexy, hoci tieto nie sú jednoznačné, neposkytujú priame návody a pre rôzne rezorty v SR sa líšia.
EN
The article presents an overview of legal and ethical frameworks that are specific to therapeutic work with children/adolescents. It highlights the inconsistencies in their interpretation primarily in the legal field in different sectors. It focuses on children,s rights vs. the needs of parents in the therapeutic context and essentials of the application of ethical principles and practical topics including informed consent, confidentiality, and possibility of minors to seek meetings with psychologists without parental consent.

Year

Volume

61

Issue

6

Pages

605-616

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.13557ad4-c13e-4afe-b672-432da9f09c02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.