Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2(44) | 26-40

Article title

Studia miejskie – między historią a teorią

Content

Title variants

EN
Urban Studies: Between history and theory

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia niektóre metodologiczne problemy studiów miejskich z perspektywy socjologa. Autorzy zajmujący się urban studies bądź tworzą teorie funkcjonowania miast i modelowania ich rozwoju, bądź opisują zmieniającą się miejską rzeczywistość, śledząc jej historię. Do pierwszego nurtu należą mniej lub bardziej sformalizowane prace, m.in. Louisa Wirtha, Richarda Floridy, czy zmatematyzowana koncepcja fizyków Geoffreya Westa i Louisa Bettencourta. Drugi nurt reprezentują Max Weber, Fernand Braudel i wielu innych. Autor, nie negując pewnych pożytków pierwszego nurtu, uważa jednak, że podejście historyczno-opisowe znacznie lepiej, przynajmniej na razie, wyjaśnia procesy związane z rozwojem miast.
EN
This article presents, from a sociological perspective, selected methodological issues concerning urban studies. The authors of such studies either create theories of a city’s rise and fall or describe a changing urban reality, investigating the history of cities. Examples of the first approach are the more or less formalized works of Louis Wirth or Richard Florida, as well as Geoffrey West’s and Louis Bettencourt’s quantitative concept.. The second type of studies is represented by Max Weber, Fernand Braudel and others. The author, although he is not denying the merits of the first approach, claims that the descriptive-historical perspective has so far been more useful in explaining the process of urban development.

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
 • Bohdan Jalowiecki, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiow Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), ul. Krakowskie Przedmiescie 30, 00-927 Warszawa, Poland

References

 • Attali J., 2006, Une bréve historie de l'avenir, Paris: Fayard.
 • Bailly A.S. i in., 2000, Les trés grandes villes dans le monde, Paris: SEDES.
 • Bonnet J., 1994, Les grandes métropoles mondiales, Paris: Nathan.
 • Braudel F., 1992, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVlll t. 1, Struktury codzienności. Możliwe i niemożliwe, tłum. M. Ochab, P. Graff, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Carroué L., 2002, Géographie de la mondialisation, Paris: Armand Colin.
 • Darchen S., Tremblay D.G., 2010, "La these de la "classe créative". Revue des ecrits et perspectives de recherche", w: R. Tremblay, D.G. Tremblay (red.), La classe creative selon Richard Florida. Un paradigme urbain plausible, Quebec, Rennes: Presse de l'Université du Québec, Presses Universitaires de Rennes.
 • Dogan M., Pahre R., 1991, L'innovation dans les sciences sociales. La marginalité créatrice, Paris: Presses Universitaires de France.
 • Florida R., 2004, The rise of creative class: And how its transforming work, leisure, community and everyday life, New York: Basic Books.
 • Florida R., 2005, Cities and the creative class, New York, London: Routledge.
 • Florida R., 2008, Who's your city? How the creative economy is making where to live the most important decision of your life, New York: Basic Books.
 • Guillaud H., 2011, Comprendre les lois de la ville [dostęp 12.05.11: http://www.internetactu.net/2011/01/06/comprendre-les-lois-de-la-ville/].
 • Jałowiecki B., 2004, "Czy Warszawa będzie metropolią europejską?", w: A. Kukliński (red.), Globalizacja Warszawy - strategiczny problem XX wieku, Warszawa: Rewasz.
 • Shearmur R., 2010, "L'aristocratie mobile du savoir et son tapis rouge. Quelques reflexions sur les theses de Richard Florida", w: R. Tremblay, D.G. Tremblay (red.), La classe creative selon Richard Florida. Un paradigme urbain plausible, Quebec, Rennes: Presse de l' Universite du Québec, Presses Universitaires de Rennes.
 • Strambouli F., Zghal A., 1974, "La vie urbaine dans le Maghreb precolonial", w: Villes et sociétés au Maghreb. Études sur 1'urbanisation, Paris: CNRS.
 • Tremblay R., Tremblay D.G., 2010, "Richard Florida. L'Homme et sa classe", w: R. Tremblay, D.G. Tremblay (red.), La classe créative selon Richard Florida. Un paradigme urbain plausible?, Quebec, Rennes: Presse de 1'Uni-versité du Quebéc, Presses Universitaires de Rennes.
 • Vivant E., 2010, "Vers un urbanisme creative", w: R. Tremblay, D.G. Tremblay (red.) La classe creative selon Richard Florida. Un paradigme urbain plausible, Québec, Rennes: Presse de l'Université du Québec, Presses Universitaires de Rennes.
 • Weber M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wirth L., 1938, "Urbanism as a way of life", American Journal of Sociology, t. 44, nr 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA10448

YADDA identifier

bwmeta1.element.13cd3fe7-2f64-3240-8f92-f1e733fe9adc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.