PL EN


2018 | 157 | 9 | 738-749
Article title

Nárok na vrácení - samostatná právní kategorie?

Authors
Content
Title variants
EN
Clawback Right - Specific Legal Category?
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
a_Termín „clawback right“ představuje určitou kategorii práv, která umožňují následně zneplatnit určitou transakci a nárokovat majetkové hodnoty, které byly takovouto transakcí investovány. Práva tohoto druhu existují v insolvenčním právu, rodinném právu a dědickém právu. Tato práva představují svébytnou kategorii, která musí být odlišována od jiných pojmů a právních institutů, jako například bezdůvodného obohacení nebo od věcných práv.
EN
b_The term “clawback rights” describes a certain category of rights that, due to retroactive limitations of ownership, allow one party to subsequently render void valid transactions and to reclaim assets that have been dissipated through these transactions. Rights of this kind exist in Insolvency law, Family law, and Succession law. These rights constitute a category of their own which must be distinguished from other categories such as unjustified enrichment or rights in rem.
Contributors
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.14cc73ad-3b9d-4249-9f2c-4ecaf87ffcd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.