Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 62 | 4 | 366-381

Article title

Morality stereotype content scale (MSCS) : Rasch analysis and evidence of validity

Content

Title variants

CS
Škála obsahu mravních stereotypů (MSCS) : Raschova analýza a doklad validity

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The aim of this work was to develop a new scale, the Morality Stereotype Content Scale (MSCS), and to analyze its psychometric properties. The MSCS contains both positive and negative morality- specific attributes. MSCS utility stands out for its concision and its translation ease. The study was developed with the collaboration of a sample of 550 Spaniards (keeping with the composition, in age and gender, of the Spanish population). Stereotypes toward the Spanish Roma people were assessed. Polytomous Rasch model (rating scale model) was employed. The results showed MSCS good psychometric properties that support its use for monitoring of intergroup perceptions and the assessment of the effectiveness of such interventions aimed to reduce negative intergroup stereotypes, particularly in the Spanish and European context.
CS
Cílem bylo vyvinout novou škálu, Škálu obsahů mravních stereotypů (MSCS) a analyzovat její psychometrické vlastnosti. Škála obsahuje jak pozitivní, tak negativní morálně specifické atributy. Užitečnost škály je dána její koncizností a snadností jejího překladu. Validizační studie byla realizována s 550 Španěly při zachování poměrů složení španělské populace (zastoupení věku a pohlaví). Byly zjišťovány stereotypy vůči španělským Romům. Byl použit polytomický Raschův model (model posuzovací škály). Výsledky ukázaly dobré psychometrické vlastnosti škály, které ji doporučují pro monitorování meziskupinového vnímání a hodnocení efektivity intervencí zaměřených na redukci negativních meziskupinových stereotypů, zvláště ve španělském a evropském kontextu.

Year

Volume

62

Issue

4

Pages

366-381

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.14e0b1f6-9f21-4798-b298-fd0b62da5dc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.