Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 36 | 1 | 267-277

Article title

Dyfuzja wiedzy akademickiej w praktyce zawodowej. Założenia badań

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Searching Diffusion of Academic Knowledge in Students’ Careers

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The author describes theoretical basics on students' knowledge diffusion and its usage in their careers. The main questions is: Does and how academic knowledge change in current and future careers? The author recalls the most important assumptions about diffusion elaborated by sociologists and anthropologists. He draws a conclusion to own research. The paper consists of four parts. The first one conveys the thesis that academic knowledge transmission can be seen as diffusion. Then there is a debate on understanding diffusion in art. Further on, the author discusses the research, and finally he describes diffusion as a change.

Journal

Year

Volume

36

Issue

1

Pages

267-277

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Marcin Szumigraj, Wydzial Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogorski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Gora, Poland

References

 • Barbusiński K., Leksykon biotechnologii środowiskowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Drabik-Podgórna V., Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym. Aplikacja rozwiązań francuskich, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
 • Frieske K., Socjologia w działaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990.
 • Guichard J., Poradnictwo studenckie w dobie przemian społecznych, [w:] Uniwersytet - między tradycją a wyzwaniami współczesności, red. A. Ładyżyński, J. Raińczuk, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003.
 • Hajduk B., Profesjonalizacja studentów - dynamika zjawiska, Wyd. WSP, Zielona Góra 1993.
 • Hajduk B., Socjalizacja studentów. Badania panelowe studentów z Zielonej Góry, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
 • Hajduk E., Edukacja studentów (opis uproszczony), „Rocznik Lubuski” Tom 33, cz. 1, Zielona Góra 2007.
 • Kargulowa A., W kwestii akademickiego statusu poradoznawstwa, [w:] Poradoznawstwo - kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, red. A. Kargulowa, PWN, Warszawa 2009.
 • Kennedy M., Working Knowledge, “Science Communication” 1983, no. 5.
 • Malewski M., Ewolucja uniwersytetu - implikacje dla kształcenia, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” 1998, nr 1 (10).
 • Marshall G., Dictionary of Sociology, University Press, Oxford 1998.
 • Rogers E., Diffusion of Innovations, Free Press, New York 1962.
 • Ryan B., Gross N. C., The Diffusion of Hybrid Seed Corn in Two Iowa Communi-ties, „Rural Sociology” 1943, no 8 (March) 15.
 • Szumigraj E., Worek różności, czyli o nieformalnej edukacji studentów, [w:] Dyskursy Młodych Andragogów 7, red. J. Kargul, M. Olejarz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
 • Wiśniewska-Paź B., Dyfuzjonizm, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, Wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA098720

YADDA identifier

bwmeta1.element.14e207f4-d7ec-37af-9b10-38c534b66cca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.