PL EN


2009 | 77 | 2 | 219-227
Article title

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE PROCESS OF SHAPING RELATIONSHIPS WITH LIBRARY USERS (Zarzadzanie wiedza w procesie ksztaltowania relacji z uzytkownikiem biblioteki)

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The authoress discusses the concept of relationship management based on the knowledge of library users and stresses that contemporary libraries need to be evaluated by their users in order to function properly in the society. Needs and opinions of library users should be surveyed and taken into consideration in library everyday work. Library users should not be treated as passive recipients of library services but rather partners to be involved in cooperation and knowledge sharing. Finally, the authoress presents basic sources of knowledge on users and tools for measuring the quality of library services as the starting points for introducing improvements in libraries.
Year
Volume
77
Issue
2
Pages
219-227
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Beata Zoledowska-Krol, Uniwersytet Slaski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, pl. Sejmu Slaskiego 1, 40-032 Katowice, Poland
References
 • Działalność bibliotek publicznych. Wytyczne IFLA/UNESCO (2002). Oprac, zespól pod przewodnictwem Philips Gilla, w imieniu Sekcji Bibliotek Publicznych. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Fazlagić, Amir (2002). Marketing usług a zarządzanie wiedzą. W: Kierunki rozwoju marketingu usług. Teoria i praktyka. Red. A. Czubała, J. W. Wiktor. Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 83-92.
 • Jankowska, Maria A. (2006). Wymagania informacyjne użytkowników bibliotek akademickich XXI wieku: LibQUAL+TM jako narzędzie pomiaru jakości usług bibliotecznych. W: Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej [online], Warszawa; [dostęp: 20.03.2009]. EBIB, Materiały Konferencyjne, nr 16. Dostępny w Word Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/biblio21/.
 • Perechuda, Kazimierz, red. (2005). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydaw. PWN.
 • Porębska-Miąc, Teresa (2006). Narzędzia wspomagające zarządzanie wiedzą o kliencie. W: Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej. Red. M. Nycz, M. L. Owoc. Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, nr 1121, s.127-140.
 • Rogoziński, Kazimierz (1998). Nowy marketing usług. Poznań: Wydaw. Akademii Ekonomicznej.
 • Rutka, Ryszard; Czerska, Małgorzata (2002). Uwarunkowania integracji emocjonalnej w organizacjach opartych na wiedzy. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej. Red. H. Jagoda, L. Lichtarski. Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, nr 928, s. 138-149.
 • Sidor, Maria, Wanda (2005). Jakość usług bibliotecznych. Badanie metodą Servqual. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Sobolewska, Sylwia (2006). Zarządzanie wiedzą o kliencie źródłem wartości przedsiębiorstwa. W: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman. Warszawa: Wydaw. Difm, s. 319-337.
 • Sójka, Jan (1994). Promocja w strategii marketingowej biblioteki. Poznań: Wydaw. Akademii Ekonomicznej.
 • Słowińska, Ewa (2004). Przegląd metod oceny zadowolenia klienta. W: Zarządzanie jakością. Red. J. Bagiński. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 336-362.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
09PLAAAA068818
YADDA identifier
bwmeta1.element.1578cef3-514f-35bf-85e2-45cc89eca022
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.