Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 77 | 2 | 219-227

Article title

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE PROCESS OF SHAPING RELATIONSHIPS WITH LIBRARY USERS (Zarzadzanie wiedza w procesie ksztaltowania relacji z uzytkownikiem biblioteki)

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The authoress discusses the concept of relationship management based on the knowledge of library users and stresses that contemporary libraries need to be evaluated by their users in order to function properly in the society. Needs and opinions of library users should be surveyed and taken into consideration in library everyday work. Library users should not be treated as passive recipients of library services but rather partners to be involved in cooperation and knowledge sharing. Finally, the authoress presents basic sources of knowledge on users and tools for measuring the quality of library services as the starting points for introducing improvements in libraries.

Year

Volume

77

Issue

2

Pages

219-227

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Beata Zoledowska-Krol, Uniwersytet Slaski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, pl. Sejmu Slaskiego 1, 40-032 Katowice, Poland

References

 • Działalność bibliotek publicznych. Wytyczne IFLA/UNESCO (2002). Oprac, zespól pod przewodnictwem Philips Gilla, w imieniu Sekcji Bibliotek Publicznych. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Fazlagić, Amir (2002). Marketing usług a zarządzanie wiedzą. W: Kierunki rozwoju marketingu usług. Teoria i praktyka. Red. A. Czubała, J. W. Wiktor. Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 83-92.
 • Jankowska, Maria A. (2006). Wymagania informacyjne użytkowników bibliotek akademickich XXI wieku: LibQUAL+TM jako narzędzie pomiaru jakości usług bibliotecznych. W: Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej [online], Warszawa; [dostęp: 20.03.2009]. EBIB, Materiały Konferencyjne, nr 16. Dostępny w Word Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/biblio21/.
 • Perechuda, Kazimierz, red. (2005). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydaw. PWN.
 • Porębska-Miąc, Teresa (2006). Narzędzia wspomagające zarządzanie wiedzą o kliencie. W: Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej. Red. M. Nycz, M. L. Owoc. Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, nr 1121, s.127-140.
 • Rogoziński, Kazimierz (1998). Nowy marketing usług. Poznań: Wydaw. Akademii Ekonomicznej.
 • Rutka, Ryszard; Czerska, Małgorzata (2002). Uwarunkowania integracji emocjonalnej w organizacjach opartych na wiedzy. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej. Red. H. Jagoda, L. Lichtarski. Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, nr 928, s. 138-149.
 • Sidor, Maria, Wanda (2005). Jakość usług bibliotecznych. Badanie metodą Servqual. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Sobolewska, Sylwia (2006). Zarządzanie wiedzą o kliencie źródłem wartości przedsiębiorstwa. W: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman. Warszawa: Wydaw. Difm, s. 319-337.
 • Sójka, Jan (1994). Promocja w strategii marketingowej biblioteki. Poznań: Wydaw. Akademii Ekonomicznej.
 • Słowińska, Ewa (2004). Przegląd metod oceny zadowolenia klienta. W: Zarządzanie jakością. Red. J. Bagiński. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 336-362.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
09PLAAAA068818

YADDA identifier

bwmeta1.element.1578cef3-514f-35bf-85e2-45cc89eca022
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.