Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 156 | 12 | 1153-1171

Article title

Rakúsko-uhorské vyrovnanie a jeho ústavné zakotvenie v zákonnom článku XII/1867

Content

Title variants

EN
The Austro-Hungarian compromise and its constitutional regulation by the law no. XII/1867

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Štúdia predstaví primárnu rovinu pohľadu na vyrovnanie – charakteristiku ústavného a spoločensko- politického základu v historickoprávnom a teritoriálnom rámci uhorskej časti dualistickej monarchie. Akcentuje základné ústavnoprávne východiská, ktoré zohrali v nasledujúcom štátnom a právnomvývoji za dualizmu (aj pre vývoj nástupníckych štátov bývalého Uhorska) mimoriadne dôležitú úlohu. Štúdia približuje predovšetkým ústavný základ vyrovnania v podobe zákonného čl. XII/1867 a jeho význam v ústavnej praxi počiatkov uhorského konštitucionalizmu. Zákonný čl. XII/1867 možno chápať v pozícii pendanta k predlitavskej Decembrovej ústave, pričom oba dokumenty založili podstatné kontúry českej a slovenskej (ale aj iných národov rakúsko-uhorskej monarchie) spoločnej ústavnoprávnej dualistickej minulosti.
EN
The study presents the primary view on the Austro-Hungarian Compromise, i.e. the constitutional, social and political background of the Compromise, within the Hungarian part of the dual monarchy. It highlights the essential constitutional bases which played an important role in the development of state and law during the dual monarchy and after its dissolution for the successor states. The attention is drawn mainly to the constitutional basis-the Law no. XII/1867, and its significance for the birth of Hungarian constitutionalism. The Law no. XII/1867 can be seen as a parallel to the December Constitution and both can be seen as fundaments of Czech and Slovak constitutional history, as well as fundaments of constitutional history of some other nations of the dual-monarchy.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.15d38ad2-ff2b-4338-a77e-ae2a608b382e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.