PL EN


2014 | 62 | 1 | 3-34
Article title

František Gellner si za ženu vezme gorilu

Content
Title variants
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Studie se zabývá jednou z nejpopulárnějších básní Františka Gellnera. Ve své prvé části podává přehled dosavadních interpretací tohoto textu a některé z nich s využitím dalšího pramenného výzkumu rozvádí či částečně zpřesňuje. V další části se pokouší nabídnout nové relevantní kontexty, v nichž lze báseň vnímat. Výklad je soustředěn zejména k motivu gorily, jenž je předveden jako dobově příznačný a mnohočetně rezonující v kulturní a pop-kulturní sféře, mj. v souvislosti s reflexí animálních stránek člověka, zejména jeho sexuality. Závěrečná část studie je věnována genezi Gellnerovy básně, zejména analýze její dosud zcela neznámé rukopisné varianty a potenciálu, který tento materiál poskytuje pro interpretaci.
EN
This study focuses on one of the most popular poems by František Gellner. The first part summarizes previous interpretations of the text, and on the basis of further source research, some of these are extended or partly corrected. In the next part, the study offers new relevant contexts in which this poem can be perceived. The analysis focuses predominantly on the motif of the gorilla. This motif is presented as significant at the time the poem appeared, broadly resonating throughout culture (and pop-culture) - among other things it seems related to a new reflection of the animal features of the human race, particularly sexuality. The concluding part of the study discusses the genesis of the text, analysing a manuscript variant of the poem (hitherto unknown) and the potential this source offers to the interpretation.
Year
Volume
62
Issue
1
Pages
3-34
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.161217c9-eb5b-43de-b2f5-9373d1341b3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.