PL EN


2006 | 1 | 52-72
Article title

ZABYTKOWE NAWIERZCHNIE ULIC W SZCZECINIE

Content
Title variants
EN
HISTORICAL STREET SURFACES IN SZCZECIN
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Recently it has become customary to describe street surfaces as their 'fourth dimension', 'floor' or 'horizontal elevation'. These terms testify to the growing role played by this particular element of town outfitting which for years has been forgotten and treated in a purely utilitarian manner associated solely with communication: street traffic and pedestrians. The very nature of the streets depended on their geographic location and changed with the progress of civilisation and the expansion of human adobes. The most popular form of historical nineteenth century surfaces was stone - the heritage of the experiences and tradition of the industrialization epoch. Originally, use was made of the so-called wild pavement, i. e. cobblestones which have survived mainly in the outskirts and small towns. Larger centres tried to grant their streets a more refined appearance by resorting to dressed stone and differentiated paving. Not until the 1980s did certain environments perceive street paving as an element of valuable historical development. The state of the preservation of historical pavements and streets in Szczecin has been examined in the course of two inventories carried out in 1999 and 2004, verifying the universal opinion about their unsatisfactory technical state and predominantly disclosing the enormous and variegated resources (project, material and aesthetic).
Keywords
Year
Issue
1
Pages
52-72
Physical description
Document type
ARTICLE
Dates
published
2006
Contributors
  • dr, absolwentka konserwatorstwa i muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu (1979), obroniła w 1993 r. rozprawę doktorską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 80., jako pracownik szczecińskiego oddziału PP PKZ, prowadziła badania historyczne, architektoniczne i urbanistyczne miast pomorskich. Od 1987 r. pracuje w Muzeum Narodowym w Szczecinie, gdzie kieruje Oddziałem Historii Szczecina. Ma na swym koncie wiele wystaw związanych z historią, kulturą i sztuką Szczecina. Jest autorką książek, katalogów, haseł encyklopedycznych oraz artykułów w wielu książkach i czasopismach polskich i niemieckich.
  • dr inż. arch., jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, Podyplomowego Studium Ochrony Zabytków Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej, Zaocznego Studium Doktoranckiego Politechniki Warszawskiej; doktorantka i stypendystka Fundacji Gerda Henkel z Düsseldorfu. Pracowała w szczecińskim oddziale PP PKZ, w Regionalnym Ośrodku Studiów Ochrony Środowiska Kulturowego w Szczecinie jako specjalista ds. architektury i urbanistyki, w biurze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Obecnie pełni funkcję dyrektora Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.
  • B. Makowska, Regionalny Osrodek Badan i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, pl. Orla Bialego 1, 70-562 Szczecin, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
08PLAAAA03987878
ISSN
0029-8247
YADDA identifier
bwmeta1.element.16b02dac-d19d-3156-9ffb-2cb6b22d673d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.