Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 160 | 9 | 715-728

Article title

Opakování funkčních období soudních funkcionářů prismatem českého ústavního pořádku

Authors

Content

Title variants

EN
Court officials’ repeated performance through the prism of the Czech constitutional order

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek se zabývá problematikou opakovaného výkonu funkce předsedy a místopředsedy soudů v souvislosti s judikaturou Ústavního soudu z roku 2010, která zrušila výslovnou možnost jednorázového opakovaného výkonu funkce, a novelou zákona o soudech a soudcích, jež výslovně zavádí omezení opakovaného výkonu s připuštěním určitých výjimek, a to právě s poukazem na deset let starý nález Ústavního soudu. Autor poukazuje na historický vývoj materie ustavování soudních funkcionářů, recentní stav, jakož i na právě přijatou novelu s posouzením její ústavní konformity.
EN
The article deals with the repeated performances of the function of presidents and vice-presidents of courts, in line with the 2010 Czech Constitutional court decision which abolished the possibility of the one-time repetition of the performance of the function. Following the decision, a new amendment of the Act on courts and judges introduces a ban on repetition with several exemptions. The author points to historical developments of court officials’ repeated performance of a function, current state and the present amendment with its constitutional consequences.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.1738f2ed-9656-45a1-82ab-688fdd3b97db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.