Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | LXII | 2 | 154-160

Article title

'Mein lieber Ka' Letters from Lázsló Moholy-Nagy to František Kalivoda, 1933-1946

Content

Title variants

CS
"Mein liber Ka" : Dopisy László Moholy-Nagye Františku Kalivodovi z let 1933-1946

Languages of publication

DE

Abstracts

EN
The letters László Moholy-Nagy wrote to the architect František Kalivoda between 1933 and 1946 are part of the collection of Brno City Museum, and they depict the collaboration between the two men, especially around the time they were producing the journal Telehor. When he was active in the film section of the Left Front Kalivoda initiated this contact through the aesthetician and literary theorist Bedřich Václavek, with whom he had collaborated extensively since 1925. Kalivoda and Moholy-Nagy met in the summer of 1933 at the CIAM International Congress of Modern Architecture in Marseilles and Athens, where the Hungarian artist was making a film about the congress. The earliest letter dates from October 1933 and concerns the lending and exchanging of films. In their letters from 1935 to 1937 we read about their joint projects: Moholy-Nagy’s exhibitions in Czechoslovakia (1935), the production of Telehor (1936) and CIRPAC, an international committee for modern architecture. The letters from the time of publishing Telehor are more concerned with work and document the regular communication between the two men who were the most actively involved in the journal; letters written in English that Moholy-Nagy sent to Kalivoda from Chicago in 1938, 1939, 1945 and 1946 document their friendly exchanges, despite the dramatic events of the pre-war and post-war years. The correspondence between the two artists must have been far more extensive, as is indicated by quotations from their letters in Telehor and that part of Moholy-Nagy’s correspondence that was found on the website of Christie’s auction house in London. No letters from Kalivoda to Moholy-Nagy have yet been discovered.
CS
Dopisy László Moholy-Nagye architektu Františku Kalivodovi z let 1933–1946, které jsou uloženy ve sbírce Muzea města Brna, zachycují spolupráci mezi oběma výtvarníky především v období vzniku časopisu Telehor. Kalivoda navázal kontakt s Moholy-Nagyem během svého působení ve filmové sekci Levé fronty prostřednictvím estetika a literárního teoretika Bendřicha Václavka, s nímž intenzivně spolupracoval již od roku 1925. Kalivoda se osobně s Moholy-Nagyem setkal v létě 1933 na mezinárodním kongresu moderní architektury CIAM Marseille – Athény, kde maďarský výtvarník natáčel o průběhu kongresu film. Nejstarší dopis je z října 1933 a týká se právě půjčování a výměny filmů. V dopisech z let 1935–1937 se dočítáme o společných projektech: Moholy-Nagyových výstavách v Československu (1935), přípravě Telehoru (1936) a o Mezinárodním architektonickém sdružení CIRPAC. Dopisy z doby vydávání Telehoru jsou spíše pracovního charakteru a dokládají pravidelnou komunikaci mezi oběma hlavními aktéry; anglicky psané dopisy zaslané Kalivodovi Moholy-Nagyem z Chicaga v letech 1938, 1939, 1945 a 1946 dokumentují přátelskou komunikaci navzdory dramatické předválečné i poválečné době. Korespondence mezi oběma výtvarníky musela být ve skutečnosti mnohem obsáhlejší, což napovídají citáty z dopisů v Telehoru nebo ta část korespondence Moholy-Nagye, která byla nalezena na webových stránkách aukční síně Christie’s v Londýně. Zatím se nepodařilo objevit žádné dopisy směřující od Kalivody k Moholy-Nagyovi.

Keywords

Journal

Year

Volume

Issue

2

Pages

154-160

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.17b658c2-217c-4158-b5a1-09f9b9cb148b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.